Kontakt

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych ul. Chełmska 21 bud. 28c
00-724 Warszawa
tel.: (22) 840 59 01
e-mail: biuro@kipa.pl
NIP 521-31-87-137
konto: ING 56 1050 1025 1000 0090 3119 2132

Partnerzy

KIPA