21.07.2022

Kurs językowy KIPA FILM LANGUAGE LAB vol. 2 / Save the date!


Znasz język angielski, ale brakuje Ci słownictwa branżowego? 

Już niebawem rozpoczynamy nabór na drugą edycję kursu języka angielskiego KIPA Film Language Lab organizowaną przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych.  
Nabór odbywać się będzie w dniach 1-10 sierpnia 2022 r.

DLA KOGO
Zapraszamy szczególnie producentów, kierowników produkcji, koordynatorów, którzy posługują się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1 (weryfikacja na podstawie testu, który będzie dołączony do formularza zgłoszeniowego).

NA CZYM POLEGA KIPA Film Language Lab?
To program, którego celem jest doskonalenie znajomości branżowego języka angielskiego i słownictwa związanego z produkcją filmową. W ramach szkolenia można wybrać jedną z dwóch opcji nauki: 

  • KURS | intensywny, 3-miesięczny kurs branżowego języka angielskiego, podzielony na bloki tematyczne: development, produkcja filmowa, postprodukcja, dystrybucja, pr & marketing, zagadnienia prawne (2h tygodniowo x 11 tygodni | 2 grupy x 16 osób)
  • KONWERSACJE | konwersacje w języku angielskim na tematy związane z produkcją filmową (1h tygodniowo x 10 tygodni | 2 grupy x 5 osób)

KADRA
Program kursu jest opracowany przez ekspertów, polskich profesjonalistów z branży filmowej współpracujących z zagranicznymi partnerami i będzie prowadzony przez doświadczoną lektorkę języka angielskiego (Anita Simovic – lektorka 1. edycji kursu).

NABÓR
Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 do 10 sierpnia lub wyczerpania miejsc. Decydować będzie kolejność zgłoszeń (obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy), przy spełnieniu warunku posługiwania się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie testu języka angielskiego, który będzie załączony do formularza zgłoszeniowego.


Więcej szczegółów na temat naboru i samego kursu przedstawimy 1 sierpnia .
Planowany termin rozpoczęcia zajęć – druga połowa września 2022 r.

Stay tuned!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!