23.10.2023

LABORATORIUM JĘZYKA POLSKIEGO – kurs językowy KIPA & Netflix | Nabór do 12 listopada

Jest to specjalistyczny kurs języka polskiego dla obcokrajowców, reprezentantów branży filmowej w Polsce.  To intensywny kurs online, którego celem jest doskonalenie znajomości branżowego języka polskiego i słownictwa związanego z produkcją filmową, organizowany przez KIPA we współpracy z Netflix.

KURS podzielony jest na bloki tematyczne: development, preprodukcja, produkcja filmowa, postprodukcja, dystrybucja, pr & marketing. Podczas każdego ze spotkań poruszana będzie terminologia związana z danym etapem pracy nad projektem filmowym. Czas trwania: 2h tygodniowo x 10 spotkań 

UCZESTNICY / GRUPA DOCELOWA
Kurs skierowany są do osób, które chcą rozwinąć umiejętności posługiwania się branżowym językiem polskim, z fokusem na słownictwo związane z procesem produkcji filmowej
(nie ze słownictwem technicznym / sprzętowym, etc.)
Uczestnik kursu powinien posługiwać się językiem polskim na poziomie komunikacyjnym (B1).
Pierwszeństwo udziału mają osoby już mieszkające w Polsce.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
– Liczba uczestników: 15

– Czas trwania:
10 spotkań online x 2 godziny tygodniowo.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, online, ale decydując się na udział w kursie prosimy o zarezerwowanie dodatkowego czasu potrzebnego na przygotowanie się do kolejnych zajęć – ok. 2 dodatkowe godziny tygodniowo, aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje udział w kursie.
Organizacja zajęć
Piątek, godz. 10:00-12:00
Rozpoczęcie zajęć Laboratorium Języka Polskiego planowane jest na 24 listopada.

KOSZT UDZIAŁU (dostępne jest stypendium)
KURS | 492 zł (400 zł + vat), płatne dopiero po zakwalifikowaniu się na kurs.

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium zapraszamy do kontaktu pod adresem marzena.cieslik@kipa.pl

ZAPISY
Aby zapisać się na KURS należy wypełnić FORMULARZ online + TEST z języka polskiego.
ZAPISY trwają do 12 listopada.

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY| LINK TUTAJ
  2. TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO LINK TUTAJ

Informacje o zakwalifikowaniu się na kurs będziemy wysyłać drogą mailową najpóźniej 22 września.

KADRA
Dr Agnieszka Tambor
(prowadzenie kursu). Filmoznawczyni, glottodydaktyczka, kulturoznawczyni, której zainteresowania koncentrują się wokół edukacji medialnej, najnowszego kina polskiego, nauczania słownictwa specjalistycznego oraz zagadnień interkulturowych. Twórczyni medialnego projektu edukacyjnego Polska Półka Filmowa www.youtube.com/polskapolkafilmowa.  Wykładowczyni Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Prowadziła warsztaty dla nauczycieli m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Ukrainie, Brazylii i Argentynie oraz wykłady i zajęcia w Chinach, Korei Południowej, Indiach, Ukrainie, USA, Kanadzie, Niemczech i wielu innych krajach.  Autorka podręczników m.in.: Śląskie ścieżki filmowe, Nowa Polska Półka Filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec znać powinien, Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz wielu artykułów o tematyce filmowej, interkulturowej i glottodydaktycznej. Kierowniczka programowa letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Współtwórczyni kierunku międzynarodowe studia polskie na Wydziale Humanistycznym UŚ, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wszelkie pytania należy kierować na: marzena.cieslik@kipa.pl

Organizatorem projektu jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych.

Partnerem projektu jest Netflix. 

KIPA