14.09.2022

LABORATORIUM ZIELONEJ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ – ZAPISY OD 14 WRZEŚNIA

Laboratorium zielonej produkcji audiowizualnej przybliży teoretyczne i praktyczne zasady ekologicznej produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej oraz stosowane w Europie narzędzia umożliwiające jej zrównoważenie.

Program składać się będzie z 8 spotkań (6 szkoleń i 2 warsztatów) prowadzonych przez doświadczonych polskich i zagranicznych ekspertów. Udział we wszystkich szkoleniach jest BEZPŁATNY dzięki wsparciu Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Uczestnicy kursu będą mogli uzyskać certyfikaty:

  • AMBASADOR Zielonej Produkcji Audiowizualnej (wymagane uczestnictwo w minimum 5 szkoleniach)
  • EKOKONSULTANT (wymagane uczestnictwo w minimum 5 szkoleniach oraz warsztatach)

DLA KOGO 
kurs skierowany jest do wszystkich członków polskiej branży audiowizualnej. Zajęcia będą prowadzone w językach angielskim i polskim.

NABÓR
zgłoszenia wyłącznie poprzez formularze podane przy poszczególnych szkoleniach. Można wziąć udział w pełnym kursie lub pojedynczych szkoleniach. Warsztaty umożliwią ocenę i przygotowanie dokumentów związanych z własnymi projektami.

LICZBA UCZESTNIKÓW
szkolenia – bez limitu, wymagana rejestracja na każde szkolenie; warsztaty – zostanie wybrane 15 zgłoszonych projektów.

FORMUŁA
zajęcia odbywać się będą online, 8 dni we wrześniu i październiku 2022 r. (szczegóły poniżej), w godzinach 15:00-19:00.

KADRA
Birgit Heidsieck, Zsofia Szemeredy (Albert), Julia Tordai (Gren Eyes Production), Dorte Schneider Garcia (certified green consultant), David Vacarro (Europe Analytica), Agata Rudnicka (Uniwersytet Łódzki, Chapter Zero Poland), Marzena Cypriańska-Nezlek (Uniwersytet SWPS), Monika Głowacka (Łódź Film Commission), Marta Krymarys (Łódź Film Commission), Jagoda Mazepa (Podkarpacka Komisja Filmowa), Paulina Kufel, Jacek Wasik (Przedstawiciele Komisji Europejskiej), Przedstawiciel kancelarii Osborne Clarke.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

  • 27 września (wtorek) NA CZYM POLEGA PRODUKCJA ZIELONEGO FILMU? Europejski Zielony Ład i działania Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonej kinematografii. Wprowadzenie w temat zielonej produkcji audiowizualnej, przejście przez wszystkie etapy produkcji, potencjalne rozwiązania możliwe do szybkiego wdrożenia na polskich planach filmowych. Skąd wzięła się idea ekoprodukcji, jakie zmiany zachodzą na rynku europejskim z prawnego i finansowego punktu widzenia. Prowadzą: Jagoda Mazepa, Marta Krymarys (autorki Zielonego Przewodnika dla branży AV), Jacek Wasik (Komisja Europejska), Sylwia Uziębło-Kowalska (kancelaria Osborne Clarke) – zajęcia w języku polskim.
  • 4 października (wtorek) ZIELONA PRODUKCJA I DOSTĘPNE ZASOBY. Od pola bawełny do produkcji filmowej. Jak zarządzać zasobami w zrównoważonej produkcji? Wprowadzenie w temat związku pomiędzy decyzjami biznesowymi a stanem środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, mądrego zarządzania zasobami oraz pułapek działań pozorowanych czyli tzw. greenwashingu. Prowadzi: Agata Rudnicka – zajęcia w języku polskim.
  • 11 października (wtorek) JAK DZIAŁAĆ KOMPLEKSOWO – ADMINISTRACJA ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI. Istota monitoringu i ewaluacji działań zrównoważonych. Wymagania podmiotów publicznych finansujących produkcję w Europie. Rozliczenia z instytucją finansującą. Audyt środowiskowy produkcji. Prowadzi: Birgit Heidsiek – zajęcia w języku angielskim.
  • 13 października (czwartek) EKOTEORIA A EKOPRAKTYKA Jak skutecznie wdrażać rozwiązania neutralizujące wpływ produkcji na środowisko.  Na czym skupić się, aby być efektywnym. Jak wybierać obszary o najsilniejszym wpływie na środowisko? Przykłady ekologicznych rozwiązań w produkcji audiowizualnej z perspektywy europejskiej. Prowadzi: Dorte Schneider Garcia – zajęcia w języku angielskim.
  • 18 października (wtorek) POMIAR ŚLADU WĘGLOWEGO. Omówienie dostępnych na rynku narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem kalkulatorów śladu węglowego, oraz celowości ich stosowania w zależności od projektu i danych, które chce się uzyskać. Jak przygotować produkcję utworu audiowizualnego do wypełnienia kalkulatora śladu węglowego? Prowadzą: Davide Gianluca Vacarro (Europe Analytica), Zsofia Szemeredy, Julia Tordai – zajęcia w języku angielskim.
  • 21 października (piątek) JAK PRZEKONAĆ NIEPRZEKONANYCH – WSZYSTKO O EKOMOTYWACJI. Prezentacja koncepcji motywacyjnych w rozmowach o klimacie i zielonej produkcji. Szkolenie w formie warsztatu o wdrażaniu zmian w zespołach, identyfikowaniu ograniczeń i sposobach radzenia sobie z nimi. Prowadzi: Marzena Cypryańska-Nezlek – zajęcia w języku polskim.
  • 20 października i 25 października (lub 26 lub 27) UCZYŃ SWOJĄ PRODUKCJĘ BARDZIEJ EKOLOGICZNĄ. Warsztat i pitching z praktykami – green managerami. Zajęcia podzielone będą na dwa dni. Pierwszy dzień poświęcony będzie na prezentację własnych projektów (warunek: projekty powinny być na etapie późnego rozwoju lub pre-produkcji) oraz materiału jaki mają przygotować uczestnicy i sposobu jego prezentacji. Tego dnia eksperci udzielą wskazówek dotyczących pracy nad planem zrównoważonej produkcji. Drugi dzień poświęcony będzie otwartej analizie opracowanych przez uczestników założeń dedykowanych poszczególnym projektom. Zajęcia w języku angielskim.

Kurs został przygotowany pod auspicjami Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej oraz Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Przygotuje on polskie podmioty do realizacji europejskich celów związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r. oraz do lepszego wypełniania wymogów związanych z pozyskiwaniem europejskich środków, a w przyszłości spełniania minimalnych europejskich standardów zrównoważonej produkcji.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!