13.07.2023

NABÓR DO PROJEKTU “NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!” DO 6 SIERPNIA


Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Netflix uruchamiają program warsztatów dla osób w wieku 18 – 26 lat, pod nazwą „Nakręć się na przyszłość!” wprowadzających w tajniki produkcji filmowej i dających szansę “połknięcia bakcyla” zawodu filmowca.  

W kampanię informacyjną i realizację projektu szeroko zaangażowane są struktury lokalne: gminy, lokalne instytucje kultury tj. domy kultury i biblioteki, szkoły oraz regionalne komisje filmowe z województw objętych programem.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?
Projekt został przygotowany dla osób: 

 • w wieku 18-26 lat, 
 • nie mających doświadczenia w branży audiowizualnej,
 • mieszkających w jednym z 7 województw: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.    

PRZEBIEG PROJEKTU
1 ETAP
W pierwszym etapie projektu jego uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w  dwudniowych, stacjonarnych warsztatach obejmujących
wprowadzenie w tajniki realizacji filmów oraz prezentację wybranych zawodów związanych z produkcją filmową. 

Warsztaty odbędą się w następujących terminach i miejscowościach:

 • 16-17 sierpnia, dla województwa dolnośląskiego, w Sokołowsku, 
 • 19-20 sierpnia, dla województwa pomorskiego, w Kosakowie, 
 • 23-24 sierpnia, dla województwa małopolskiego, w Rytrze, 
 • 26-27 sierpnia, dla województwa śląskiego, w Katowicach, 
 • 30-31 sierpnia, dla województwa warmińsko-mazurskiego, w Rucianem-Nida, 
 • 2-3 września, dla województwa podkarpackiego, w Baranowie Sandomierskim, 
 • 9-10 września dla województwa łódzkiego, w Zgierzu. 

Spośród zgłoszeń na warsztaty zostanie wybranych 140 uczestniczek i uczestników, po 20 w każdym województwie. Warsztaty mają charakter bezpłatny, a nocleg i wyżywienie zostaną zapewnione przez organizatorów. 

2 ETAP
W drugim etapie 21 uczestniczek i uczestników, po 3 z każdego województwa, zostanie zaproszonych do udziału w warsztatach filmowych Film Spring Open w Krakowie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10-19 października 2023 r., a poprzedzi je seria wprowadzających szkoleń online.  Osoby biorące udział w warsztatach będą miały za zadanie przygotować pod okiem mentorów filmy o wybranych zawodach filmowych. W ramach programu stypendia pokrywające koszty udziału w warsztatach, noclegu i wyżywienia zapewnia Netflix.

 

ZGŁOSZENIA
Nabór do udziału w projekcie trwa w terminie od 14 lipca do 6 sierpnia 2023 r. 

Aby zgłosić swój udział należy:

 • wypełnić ankietę oraz
 • przesłać 2-minutowy film przedstawiający motywację do podjęcia pracy w branży filmowej*. 

*filmik należy umieścić na Youtube lub Vimeo i umieść link do filmu w ankiecie, w wyznaczonej rubryce. Link do filmu powinien być aktywny do 31 października 2023.

WYNIKI NABORU
Informacja o zakwalifikowaniu się na warsztaty zostanie ogłoszona na stronie KIPA między 4 a 12 sierpnia, osobno dla poszczególnych województw. 

Z zakwalifikowanymi uczestnikami KIPA skontaktuje się bezpośrednio w celach organizacyjnych.

 

REGULAMIN PROJEKTU „NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ” TUTAJ LINK 

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  TUTAJ LINK 

LISTA ZAWODÓW FILMOWYCH TUTAJ LINK

 

 

KIPA