04.02.2020

Nabór na szkolenie 13-14 lutego ˮIntroduction to Servicing British and American Productions/ Line Producing”

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Mazovia Warsaw Film Commission i Filming Land zapraszają na 2-dniowe szkolenie ˮIntroduction to Servicing British and American Productions/ Line Producing”, które poprowadzi brytyjski producent Paul Sarony (szczegółowy program w załączniku). Wydarzenie, organizowane w ramach projektu KIPA Sprawna Produkcja dofinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2020 w godz. 10:00-17:00 w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie (sala 1.14, II piętro). Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres biuro@kipa.pl z „2-dniowe szkolenie KIPA” w temacie wiadomości do 11 lutego do godziny 15:00. Ilość miejsc ograniczona. Z uwagi na międzynarodowy charakter projektu, szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Jednocześnie jest nam miło poinformować, że w/w kurs jest zapowiedzią nowego projektu Izby pod nazwą Film Finance Lab, który planujemy rozpocząć w połowie roku.

KIPA Film Finance Lab to pierwszy w Polsce intensywny kurs finansowy skierowany do kierowników produkcji, producentów liniowych i wykonawczych oraz innych zawodów produkcyjnych, którego efektem ma być nabycie nowych umiejętności w zakresie obsługi produkcji filmowych polskich, międzynarodowych oraz serwisów. Założeniem projektu, stworzonego w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, powstałe w wyniku wprowadzenia Ustawy o tzw. zachętach, jest wykształcenie nowego zawodu filmowego „producenta ds. finansowych”/ administratora finansowego, co umożliwi wykształcenie w Polsce kadr profesjonalnej obsługi finansowej w produkcjach filmowych i serialowych. Kurs, będzie realizowany w cyklu 2-dniowych sesji odbywających się raz w miesiącu (w weekendy) od lipca do grudnia 2020.  Z uwagi na międzynarodowy charakter oraz cel, którym jest mobilność zawodowa absolwentów, kurs prowadzony będzie w języku angielskim przez doświadczonych praktyków z branży audiowizualnej w zakresie production accounting oraz film finance z Polski i zagranicy. Będzie uwzględniać m.in. problem łączenia środków publicznych i inwestycyjnych tzw. equity oraz rozliczanie kredytów i pożyczek dedykowanych produkcji filmowej, zapewniających płynność finansową (cash flow) oraz kwestie dot. ubezpieczenia filmu.

KIPA