27.09.2021

Nabór polskich projektów na US & Canada in Progress podczas 12. American Film Festival

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty wraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych zapraszają polskich producentów na 11. edycję wydarzenia branżowego US & Canada in Progress, organizowanego w dniach 10 – 12 listopada 2021 we Wrocławiu w ramach 12. American Film Festival (9-14 listopada 2021).

Organizatorzy zapraszają polskich producentów, którzy szukają amerykańskich lub kanadyjskich partnerów, do zgłaszania projektów w różnych fazach developmentu. Wybrane projekty zostaną zaprezentowane w ramach wydarzenia w dniach 10-12 listopada we Wrocławiu oraz online (wydarzenie ma formułę hybrydową).

Organizatorzy czekają na zgłoszenia projektów (tytuł, reżyser, producent, synopsis i opis oczekiwanego udziału partnera amerykańskiego lub kanadyjskiego plus dodatkowe informacje wg. uznania) w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2021 pod adresem mailowym: weronika.czolnowska@snh.org.pl z cc do dana.pohl@kipa.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości ‘US & Canada in Progress’.

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu również producentów bez projektów jako obserwatorów w celu wymiany doświadczeń i networkingu. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: julia.wlodarczyk@nowehoryzonty.pl

Ponadto, w ramach programu producenci z USA i Kanady przedstawią polskim firmom post-produkcyjnym oraz europejskim agentom sprzedaży, firmom dystrybucyjnym i selekcjonerom festiwalowym, niezależne produkcje w ostatniej fazie montażu (works in progress). Odbędą się także case studies oraz rozmowy panelowe z udziałem ekspertów polskich i amerykańskich na temat koprodukcji z USA oraz parytetu i inkluzywności w branży filmowej.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!