04.06.2024

Prezes Irena Strzałkowska uhonorowana medalem Gloria Artis

4 czerwca Irena Strzałkowska odebrała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” z rąk Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanny Wróblewskiej. Uroczystość wręczenia najwyższego odznaczenia resortu kultury odbyła się w siedzibie MKiDN.

Wręczając Medal, Pani Ministra podkreśliła zasługi Pani Ireny Strzałkowskiej w rozwój i promocję polskiej kinematografii. Gratulowała niezwykłego zaangażowania oraz energii w realizacji pełnionych działań. Zwróciła także uwagę na niezwykłą determinację oraz poświęcenie, które przyświeca Pani Irenie przez lata aktywności zawodowej. Pani Minister zaznaczyła, że dzięki takim osobom jak Irena Strzałkowska, polska kultura i sztuka zyskuje coraz większe uznanie.

Irena Strzałkowska jest pierwszą producentką filmową uhonorowaną tym wyróżnieniem.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Od momentu ustanowienia medalu, jego laureatami byli wybitni twórcy, artyści, konserwatorzy zabytków i inne osoby zaangażowane w działalność kulturalną. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez państwo w dziedzinie kultury jest świadectwem uznania za wyjątkowy wkład w rozwój i ochronę dziedzictwa narodowego.

Więcej informacji na stronie MKiDN

KIPA