Blue dReam Film

Blue dReam Film Cezary Grzesiuk
Tel: +48 22 651 01 09
+48 662 050 056
ul. Ku Wiśle 2 m.6
00-707 Warszawa
e-mail: cezary@bluedreamfilm.pl
strona: http://bluedreamfilm.pl/stronaglowna.html

Produkcja własna filmów: „Niebieskie Chachary”, „Z wnętrza”, Koprodukcja filmów A. Jakimowskiego: „Zmruż oczy”. „Pewnego razu w listopadzie”, w przygotowaniu – „Kozia Góra”. Koprodukcja filmu „Skazany na bluesa” reż. J. Kidawa. Koprodukcja serialu dla TVP: „Metr od świętości”.

KIPA