Gdyńskie Centrum Kultury

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia
tel.: +48 58 664 73 77
e-mail: biuro@ckgdynia.pl
http://www.ckgdynia.pl

Gdyńskie Centrum Kultury (dawn. Centrum Kultury w Gdyni) jest samorządową instytucją kultury powołaną do życia w roku 2004. Finansowane jest z budżetu miasta Gdynia i zajmuje się organizacją lub współorganizacją działań kulturalnych w mieście, takich jak koncerty, festiwale, przeglądy, warsztaty, wydawanie publikacji. We współpracy z Wydziałem Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta w Gdyni oraz z wieloma innymi partnerami w Centrum odbywają się m.in. Ogólnopolski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowo-Bluesowych, Gdynia Blues Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Pomorskie Warsztaty Filmowe, Piknik Naukowy, Koncerty Muzyki Promenadowej, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Gdyńska Scena Kabaretowa, Teatrzyk Bezwstydny.

Od 2008 roku prowadzi Gdyński Fundusz Filmowy, którego zadaniem jest wspieranie produkcji filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych, popularyzujących wizerunek miasta Gdyni w aspekcie współczesnym, historycznym i marynistycznym, jego walory krajobrazowe oraz filmów, które mogą wywrzeć korzystny wpływ na ekonomikę rynku lokalnego. Celem Gdyńskiego Funduszu Filmowego jest popularyzowanie i upowszechnianie kultury filmowej oraz stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej w zakresie kinematografii na etapie produkcji, rozpowszechniania, dystrybucji, jak również promocji filmów.

Najważniejsi współpracujący twórcy:

  • Antoni Krauze
  • Andrzej Mańkowski
  • Wojciech Pacyna
  • Sławomir Witek
  • Mirosław Piepke

Najważniejsze zrealizowane produkcje latach 2009-2011:

  • „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” (2011), reż. Antoni Krauze
  • „Miasto z morza” (2009), reż. Andrzej Kotkowski
  • „Zimowy ojciec” (2011), reż. Johannes Schmid
  • „Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 1939” (2009), reż. Bartosz Paduch
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!