FABRYKA – Spółka realizatorów filmowych i telewizyjnych

FABRYKA - Spółka realizatorów filmowych i telewizyjnych Sp. z o.o.
ul. Nowolipie 16 m. 57
01-005 Warszawa
tel. +48 603 897 362
biuro@fabryka.info
http://www.fabryka.info

FABRYKA – Spółka realizatorów filmowych i telewizyjnych – jest spółką dwóch realizatorów Jarosława Szody i Bolesława Pawicy. Powstała w celu realizacji wspólnych i osobistych przedsięwzięć twórczych. Zaczęliśmy od realizacji teledysków i reklam. Obecnie – zgodnie ze specjalizacją właścicieli- specjalizujemy się w dwóch typach działalności: filmowej i telewizyjnej. W ramach działalności telewizyjnej realizujemy przedsięwzięcia o dużej skali: koncerty, widowiska, eventy – przeznaczone do transmisji telewizyjnej na żywo. Produkowaliśmy koncert na Stadionie Narodowym poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości – transmitowany przez trzech głównych nadawców telewizyjnych, koncerty Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – transmitowane do ponad 100 krajów świata i wiele innych koncertów i imprez. Mamy doświadczenie w międzynarodowych koprodukcjach filmowych, w produkcji filmów dokumentalnych – w szczególności o tematyce historycznej.

KIPA