Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Gdański Fundusz Filmowy działający w ramach
Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
506-296-125
marta.pyszynska@ikm.gda.pl
http://gdanskifunduszfilmowy.pl/

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Tworzymy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, badamy zmiany w kulturze, inspirujemy do działania oraz wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie.
Działamy dla i z mieszkańcami dzielnic Gdańska. Jesteśmy otwartą instytucją kultury, do której można regularnie przychodzić na tematyczne wykłady, cykle filmowe, kameralne koncerty, warsztaty rękodzieła i praktyczne szkolenia.
Organizujemy festiwale (sztuki w przestrzeni publicznej, literackie), akcje miejskie i spacery z przewodnikami, prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury i wydajemy książki. Interesuje nas kultura otwarta, związana z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępna dla mieszkańców i współtworzona razem z nimi.
Instytut Kultury Miejskiej jest także operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego. W ramach konkursu na produkcję filmową, producenci mogą uzyskać dofinansowanie na filmy w 3 kategoriach: filmu fabularnego, animowanego oraz dokumentalnego. Priorytetem w działaniu Gdańskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie dobrych produkcji filmowych i pokazywanie Gdańska jako miasta o wyjątkowym charakterze, kulturze i wartościach oraz rozwój Gdańska jako ośrodka kultury filmowej – wspieranie rozwoju środowiska filmowego: producenckiego, produkcyjnego i związanego z postprodukcją.
Równolegle z funduszem w strukturze Instytutu Kultury Miejskiej działa także Gdańska Komisja Filmowa, która dzięki swej autonomii jest ukierunkowana na inny typ produkcji filmowych, wysokobudżetowych, a także międzynarodowych. Celem działania Gdańskiej Komisji Filmowej jest przyciąganie największych produkcji filmowych na teren Gdańska i udzielanie pomocy ekipom filmowym w realizacji filmów.

KIPA