Kraków Film Klaster

Stowarzyszenie Kraków Film Klaster
ul. Staszica 14/9
31-162 Kraków
e-mail: klaster@film.krakow.pl
strona: http://film.krakow.pl

KRAKOW FILM KLASTER to produkcyjny HUB z Małopolski, zrzeszenie profesjonalnych firm, organizacji oraz doświadczonych twórców indywidualnych działających w branży filmowej.

Zakres działania Klastra obejmuje wszystkie etapy produkcji filmowej. Jego oferta serwisowa jest adresowana do producentów zagranicznych i polskich spoza regionu. Klaster zrzesza rental house’y. producentów liniowych i kierowników produkcji, którzy poprowadzą realizację w regionie. W Klastrze są także firmy oferujące profesjonalny dobór obsady, wybór obiektów, prace w zakresie budowy dekoracji czy postprodukcji obrazu i dźwięku. Krakow Film Klaster może występować jako producent, koproducent mniejszościowy lub producent wykonawczy.

Klaster zaczynał od produkcji filmów dokumentalnych. Jego najnowsze produkcje dokumentalne to: „Dom Literatów czyli kartoteka zebrana” reż. M. Gajczak oraz „Amerykańskie Tournee” reż. P. Jaworski.

W 2016 roku KFK powołał do życia program Małopolskie Studio Debiutów, którego celem jest umożliwienie młodym twórcom debiutu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego w profesjonalnych warunkach.

W 2018 roku Krakow Film Klaster rozpoczął działania na arenie międzynarodowej koprodukcji filmów fabularnych. Obecnie jest zaangażowany w realizację dwóch koprodukcji mniejszościowych „The paths of my father” reż. M. Osaki, „Sandra” reż. S. Cayatte.

Innym bardzo ważnym projektem realizowanym w 2019 roku jest film „Prawdziwe życie aniołów” w reżyserii A. Więcka, przy którym KFK pełni funkcję producenta wykonawczego.

We wrześniu 2019 roku zainaugurowano działalność Centrum Animacji w Krakowie, koordynowanego przez KFK. Centrum realizuje obecnie trzy filmy: „Gonave” reż. R. Duda i M. Soja, „Deserowy jamnik” reż. B. Bożek i „Był sobie szewc” reż. I. Kawecki.

 

KIPA