Dolnośląskie Centrum Filmowe

Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
tel. +48 71 792 7093
fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl
http://www.dcf.wroclaw.pl
http://www.wroclawfilmcommission.pl

Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, która zajmuje się prowadzeniem kin w regionie (w tym Kina DCF we Wrocławiu), organizacją wydarzeń filmowych oraz wspieraniem produkcji filmowej poprzez Dolnośląski Fundusz Filmowy i Wroclaw Film Commission.

Celem Dolnośląskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie projektów filmowych, które są związane z Dolnym Śląskiem przez miejsce realizacji, tematykę oraz udział lokalnych twórców i podmiotów z branży filmowej. Wsparcie mogą otrzymać projekty fabularne, dokumentalne oraz animowane, które zadeklarują wydatkowanie części środków z budżetu na terenie Dolnego Śląska. Fundusz dysponuje rocznie kwotą około miliona złotych, nabór ogłaszany jest zazwyczaj w pierwszym kwartale każdego roku, a DCF staje się koproducentem wszystkich dofinansowanych projektów na mocy umowy koprodukcyjnej. W dotychczasowych edycjach od roku 2008 wsparcie otrzymało 80 filmów.

Wroclaw Film Commission zajmuje się z kolei promowaniem Dolnego Śląska jak regionu przyjaznego filmowcom m. in. przez pomoc w wyszukiwaniu lokacji oraz wsparcie w kontaktach z miejscowymi władzami, właścicielami obiektów czy lokalną branżą filmową.

Dolnośląski Fundusz Filmowy i Wroclaw Film Commission są współfinansowane przez samorządy województwa dolnośląskiego i miasta Wrocławia.

Profil na FB

KIPA