Poznan Film Commission

Estrada Poznańska (Poznan Film Commission)
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznań
tel. 691637752
e-mail: info@poznanfilmcommission.pl
http://poznanfilmcommission.pl/

Poznan Film Commission (PFC) jest biurem filmowym Miasta Poznania, funkcjonującym w strukturach Estrady Poznańskiej – Instytucji Kultury Urzędu Miasta Poznania. Jego głównym zadaniem jest ułatwianie produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej w Poznaniu.

Praca PFC skupia się wokół:

  • Informowania – biuro udostępnia szereg danych o zasobach technicznych , posiada bogatą bazę lokacji miejskich. Przekazuje również informacje związane z wymaganiami formalnymi stawianymi przez służby miejskie, procedurami związanymi z blokadą dróg, lotem dronów, ustala własność gruntu w obrębie granic administracyjnych miasta w kontekście poszukiwanej lokacji. Pomaga również logistycznie producentom w znalezieniu zakwaterowania, dostarczenia dodatkowych usług filmowych i oraz pozostałych usług niezbędnych do produkcji filmowych.
  • Produkowania / koprodukowania – PFC pomaga w szybkim i sprawnym załatwianiu formalności oraz uzyskaniu uprawnień koniecznych do utworzenia konkretnego planu zdjęciowego (pisanie rekomendacji, wniosków, pism) na terenie Miasta Poznań i Metropolii Poznań, poprzez ścisłą współpracę z urzędnikami, jednostkami miejskimi oraz ościennymi gminami. W przypadku większych produkcji pośredniczy bezpośrednio w negocjacjach z jednostkami miejskimi lub prywatnymi zarządcami obiektów. PFC pomaga w wyszukiwaniu najlepszych lokalizacji filmowych (funkcja location scout), zdobywa odpowiednie zezwolenia (w trybie przyspieszonym) i ułatwia współpracę ze służbami mundurowymi (informacja do Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej).
  • Wspierania finansowego – poprzez Regionalny Fundusz Filmowy Poznań, który na zasadach koproduckji przekazuje finanse na produkce i postprodukcje projektów filmowych (informacji o warunkach udziela biuro PFC).
  • Promowania potencjału filmowego miasta – wśród producentów, reżyserów filmowych, scenografów, w Polsce i zagranicą po przez udział w spotkaniach branżowych, festiwalach filmowych i konferencjach, targach lokacji filmowych.

Profil na FB

Showreel/Trailer

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!