Video Studio Gdańsk

Video Studio Gdańsk
Fundacja Filmów i Programów Katolickich
ul. Grodzka 20, 80-841 Gdańsk
tel. +48 601 642 502
biuro@videostudio.com.pl
http://www.videostudio.com.pl

Video Studio Gdańsk  – Pierwszy i najdłużej działający niezależny producent filmowy i telewizyjny – istnieje od 1981 roku. Zręby jego działalności stworzył z inicjatywy Mariana Terleckiego zespół realizatorów telewizyjnych Biura Prasowo-Informacyjnego Solidarności podczas I Zjazdu związku. Dokumentacja wydarzeń politycznych i społecznych to główny profil nieprzerwanej wybuchem stanu wojennego działalności w latach 80. Dzięki temu Studio posiada jedno z najbogatszych archiwów z materiałami filmowymi, dotyczącymi powstania i „karnawału” Solidarności, stanu wojennego, strajków 1988, pielgrzymek papieskich, Okrągłego stołu.

Dorobek Studia to produkcje poświęcone szeroko pojętej kulturze: kilkanaście spektakli teatru TV z udziałem najwybitniejszych polskich aktorów, filmy inspirowane duchowym i kulturalnym dziedzictwem Kościoła, biografie, filmy o ważnych zjawiskach artystycznych, muzyce, odkrywaniu świata, również jego najbardziej niedostępnych rejonów. Transformacja społeczna w Polsce i Europie, towarzyszące jej przemiany kulturowe to również realizowane przez Studio tematy. Szczególne miejsce w dorobku Studia zajmują produkcje poświęcone Gdańskowi i promujące region gdański.

W ciągu 40 lat działalności w archiwum Studia zgromadzono ponad 10000 kaset dokumentujących narodziny demokracji w Polsce. Wyprodukowanych zostało ponad 1700 filmów i programów TV. Wiele z nich wyróżniono na festiwalach filmów dokumentalnych, podróżniczych, ekologicznych.

Studio jako pierwszy niezależny producent wprowadził swoje programy na antenę TVP – był to cykl „Telewizja z podziemia” (1990). Współpracuje także z innymi nadawcami, z wieloma instytucjami administracji publicznej, instytucjami kultury i NGOsami. Z archiwum Studia korzystają nadawcy polscy i zagraniczni, producenci filmowi i TV, uczelnie i instytucje kultury.
W 2004 r. Studio powołało Fundację Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”. Jej zadaniem jest ratowanie archiwalnych zbiorów filmowych Studia, powstałych w kręgu kultury niezależnej.

 

Profil na FB

Showreel/Trailer

KIPA