17.09.2021

RUSZA INICJATYWA FILM DLA KLIMATU

Polska branża audiowizualna włącza się w działania zmierzające do neutralizacji swojego wpływu na środowisko. Rusza inicjatywa „Film dla klimatu”. To pierwszy krok w stronę systemowych zmian w trosce o planetę. 

W trakcie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przedstawiciele sektora zamierzają podpisać otwarty MANIFEST pt. „POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ – FILM DLA KLIMATU”. Podpisanie dokumentu będzie zwieńczeniem panelu pn. Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor bardziej zielonym? organizowanym w ramach Gdynia Industry20 września 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:00, w Hotelu Mercure Gdynia, w Sali Omega. Wydarzenie będzie również dostępne on-line na profilach Festiwalu.

W dobie katastrofy klimatycznej postawiliśmy sobie za cel znalezienie skutecznych rozwiązań przyczyniających się do spowolnienia degradacji środowiska naturalnego. Kluczowym działaniem jest dla nas propagowanie idei zrównoważonej produkcji audiowizualnej – green filmingu, czyli świadomego realizowania utworów audiowizualnych w sposób jak najbardziej neutralny dla klimatu – mówią założyciele oddolnej inicjatywy „Film dla klimatu”.

Przemysł audiowizualny, we wszystkich swoich fazach, od produkcji, poprzez dystrybucję, premiery festiwalowe, projekcje kinowe, aż po streaming, przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego, w tym emisji CO2 i  innych gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za negatywne skutki środowiskowe, w tym daleko idące zmiany klimatyczne.

Manifest „Porozumienie na rzecz zielonej produkcji audiowizualnej – „Film dla klimatu” jest pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia procesu zmiany zachodzącej w polskim sektorze audiowizualnym. Zapraszamy wszystkich, którym dbałość o środowisko jest bliska, a także tych, którzy już podjęli działania w kierunku neutralności klimatycznej, do jego podpisania. Podpisy będzie można składać fizycznie w trakcie trwania Festiwalu w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także drogą mailową – informują przedstawiciele inicjatywy „Film dla klimatu”.

Panel pn. Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor bardziej zielonym? przybliży uczestnikom Gdynia Industry działania legislacyjne i praktyczne, jakie do tej pory podjęto w Europie oraz otworzy publiczną debatę na temat wprowadzania zielonych standardów produkcji audiowizualnej w Polsce. Celem towarzyszącej dyskusji jest także identyfikacja barier utrudniających wdrażanie ekologicznych rozwiązań w sektorze, w tym omówienie kolejnych kroków, jakie powinny zostać podjęte przez poszczególnych interesariuszy – zwłaszcza instytucjonalnych – w celu ułatwiania realizacji produkcji audiowizualnych w sposób coraz bardziej neutralny klimatycznie. To bowiem od zachowań oraz przyjmowanych standardów postępowania silnych rynkowo podmiotów zależeć będą zmiany zachodzące w całej branży.

Partnerami panelu są:

Polski Instytut Sztuki Filmowej, regionalne fundusze filmowe, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz grupa „Porozumienie na rzecz zielonej produkcji audiowizualnej – Film dla klimatu”.

Swój udział potwierdzili:

Paulina Kufel (Komisja Europejska), Luca Ferrario (Trentino Film Commission), Patrycja Młynarczyk (Silesia Film Commission), Maciej Dydo (KIPA), Małgorzata Kiełt-Grześkiewicz (Planet for Generations), Tomasz Morawski (Haka Films), Kamila Morgisz (PISF), Paweł Kosuń (Centrala Films), Monika Głowacka (Łódź Film Commission), Zbigniew Domagalski (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych)

Prowadzenie: Michał Pabiś-Orzeszyna

———–

Film dla klimatu – oddolnie powołana, działająca od grudnia 2020 r. nieformalna grupa,
w skład której wchodzą przedstawiciele takich organizacji jak: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych – KIPA, Klub Producentów Reklamowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, ŁÓDŹ FILM COMMISSION, Podkarpackie Film Commission, Krakow Film Commission, Silesia Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Centrala FILM, Fumi Studio, HAKA Films, Silver Frame, La Polaca Productions. Grupa jest otwarta. Zapraszamy do kontaktu.

www.facebook.com/filmdlaklimatu  

———–

Kontakt dla mediów: filmdlaklimatu@gmail.com

  • Aleksandra Leszczyńska (na festiwalu w Gdyni 22-25.09.2021) +48 507 933 475
  • Monika Głowacka (na festiwalu w Gdyni 20-23.09.2021) +48 605 054 235
  • Paweł Kosuń (na festiwalu w Gdyni 20-22.09.2021) +48 664 084 949

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!