29.05.2020

PROGRAM POMOCOWY „PRODUCENCI POMAGAJĄ EKIPOM” – KRYTERIA

29 maja Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) uruchomiła nabór do programu pomocowego „Producenci pomagają ekipom”. Początkowa alokacja funduszu to 2,5 mln złotych.  Netflix jest pierwszym partnerem programu. Prowadzony przez KIPA fundusz jest otwarty na kolejnych darczyńców.

Program jest przeznaczony na wsparcie członków ekip z sektora audiowizualnego, najbardziej dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 ze względu na zatrzymanie, odwołanie lub przełożenie produkcji. Przez ponad dwa miesiące w Polsce zostały wstrzymane prawie wszystkie zdjęcia do produkcji filmowych i serialowych. Szacuje się, że ich liczba to ponad 200.

Dzięki programowi pracownicy zaangażowani w produkcję filmów i seriali fabularnych, dokumentalnych i animowanych, będą mogli otrzymać jednorazową pomoc w formie darowizny w kwocie 2 700 złotych. O pomoc będą mogli ubiegać się przedstawiciele 90 zawodów filmowych, którzy spełnią określone kryteria:

– pracują w zawodzie filmowym zaliczanym do below the line,

– pracowali przy produkcji audiowizualnej, która została zatrzymana, przełożona lub odwołana ze względu na restrykcje związane z COVID-19,

– nie pracowali przy produkcji audiowizualnej w okresie między 15 marca a 17 maja 2020,

– wykażą się co najmniej 6-miesięcznym doświadczeniem zawodowym przy produkcji audiowizualnej,

– wykażą, że od 15 września 2019 do 15 marca 2020 pracowali przy jakiejkolwiek produkcji audiowizualnej przez co najmniej 10 dni,

– ich roczny dochód w 2019 roku nie przekroczył 120.000 zł (jako dochód bierzemy pod uwagę dochód do opodatkowania – czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne),

– płacą podatki w Polsce.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zakłada, że dzięki programowi zostanie wspartych ponad 900 osób. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia ich do KIPA.

Wszystkie dokumenty dotyczące programu są do pobrania w linku poniżej.

Program pomocowy „Producenci Pomagają Ekipom” – materiały do pobrania 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: fundusz@kipa.pl

 

Dziękujemy kancelarii Dentons za współpracę przy przygotowaniu dokumentacji na potrzeby programu.

KIPA