03.09.2008

Serock 2008: Prawna strona produkcji filmowej – wstępne podsumowanie

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych wraz z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przy współudziale Media Desk Polska w dniach 3-4 października 2008 r. zorganizowała w Serocku szkolenie „Prawna strona produkcji filmowej”.

Spotkanie poświęcone zostało aspektom prawnym produkcji audiowizualnej, a zwłaszcza filmowej. Eksperci prawa i praktyki prawnej, specjalizujący się w zakresie rynku produkcji audiowizualnej w tym filmowej omówili na nim najczęściej występujące problemy i nieporozumienia w relacjach cywilno-prawnych pomiędzy producentami a wykonawcami i partnerami, uczestniczącymi w produkcji i eksploatacji filmów.

Z szerokiej tematyki wyodrębniono cztery grupy zagadnień oraz dwa tematy szczegółowe, które zostały omówione w odrębnych panelach.

CZŁONKOWIE KIPA  mogą pobrać dokumenty ze szkolenia. Po zalogowaniu – w tym dziale wyświetlą się odnośniki.

Spis dokumentów do pobrania:

1. Nadawca: Nadawca telewizyjny jako koproducent
2. Sponsoring: Przykładowe ustalenia umowy o sponsoringu
3. Umowy o dzieło z twórcami i odtwórcami filmowymi
4. Zasady zawierania umów o wykonanie usługi lokowania produktu („product placement”)
5. Koprodukcja: Zawartość przykładowej umowy koprodukcyjnej
6. Umowa na dystrybucję filmu (wzór umowy)
7. Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procedury przygotowania umowy dotacji/pożyczki z PISF
8. Support to develop an action of Audiovisual Production – MEDIA PROGRAMME
9. Europejska Konwencja o koprodukcji filmowej
10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Na stronie 2 materiały archiwalne
{mospagebreak}

Program szkolenia „Prawna strona produkcji filmowej”:

Panel 1. – producent filmowy – relacje z partnerami
a) co stanowi o pozycji producenta
b) umowy:
– z koproducentami
– ze sponsorami
– z inwestorami
– product placement
– nadawcy

Panel 2. – umowy o dzieło z twórcami i odtwórcami filmowymi
a) relacje cywilno-prawne
b) prawo autorskie w tym ostatnie i przewidywane nowelizacje –
ta część zawierać również będzie zagadnienia umów z twórcami
europejskimi i z obszarów pozaeuropejskich (np. USA, Australia) – główne różnice prawne, które należy uwzględnić w negocjacjach.

Panel 3. – umowy koprodukcji międzynarodowej

Panel 4. – umowy dystrybucyjne

Tematy szczegółowe:
1. zasady zawierania umów produkcyjnych z PISF i ich rozliczania
2. ubezpieczenie wszystkich ryzyk produkcji filmowej – prezentacja i dyskusja

Paneliści: mec. Krzysztof Foland – PISF, mec. Małgorzata Grzybowska – PISF, dyr. Jerzy Bart – PISF, Arkadiusz Rutkowski – PISF, Małgorzata Pakuła – PISF, Agnieszka Komosa, Aneta Graff – Ubezpieczeniowy Dom Brokerski MAK.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!