02.10.2012

Serock 2012: Prawo i pieniądze – mniej artystyczne aspekty koprodukcji filmowej – dodatkowe informacje

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zaprasza na szkolenie „Prawo i pieniądze – mniej artystyczne aspekty koprodukcji filmowej”, które odbędzie się w dniach 9 i 10 listopada 2012 roku w Serocku. To spotkanie szkoleniowe łączące problematykę prawną, podatkową i bilansową koprodukcji filmowej, krajowej i międzynarodowej. Poprowadzą je doradcy podatkowi Aldona Załęska i Joanna Bany oraz adwokat Krzysztof Czyżewski. Do udziału zapraszani są szefowie spółek, producenci, ich służby finansowe i szefowie produkcji. Nabór wniosków rozpocznie się we wtorek 9 października br.

Aby zobrazować tematykę spotkania przytaczamy po jednym punkcie z trzech zakresów tematycznych:

1. Kto i kiedy umowę powinien zawrzeć i po co ona właściwie jest? Producent czyli kto? Działalność gospodarcza czy spółka? Struktura prawna koprodukcji. Kim jest producent, a kim koproducent? Czy twórca może być koproducentem? Co daje bycie koproducentem?

2. Wkłady rzeczowe i finansowe – zasady opodatkowania podatkiem VAT. Kto i co świadczy w rozumieniu przepisów o VAT? Jak ustalić podstawe opodatkowania? Czy wkłady można (należy) rozpatrywać w kategoriach kosztów i przychodów w podatkach dochodowych? Praktyka organów skarbowych.

3. Umowa koprodukcji – jak ująć w ewidencji stron umowy, pojęcie wspólnego przedsięwzięcia w prawie bilansowym i jego prezentacja w księgach, zakres ujawniń w sprawozdaniu finansowym; czy konieczne jest wyodrębnienie ewidencyjne konkretnej produkcji? Koprodukcja a książka przychodów i rozchodów.

Wnioskodawcy otrzymają szczegółowy zakres tematyczny spotkania.

Szkolenie jest organizowane przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, we współpracy z Media Desk Polska.

Formularze zgłoszeniowe do szkolenia: Prawo i pieniądze

KIPA