29.09.2012

Serock 2012: Prawo i pieniądze – mniej artystyczne aspekty koprodukcji filmowej – nabór zgłoszeń

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące konsekwencji podatkowych wynikających z ustaleń zawartych w umowach koprodukcyjnych, które podpisują producenci. „Prawo i pieniądze – mniej artystyczne aspekty koprodukcji filmowej” to dwudniowe, intensywne szkolenie, które odbędzie się 9-10 listopada 2012 r. w Serocku, ok. 30 km od Warszawy.

Wśród wielu zagadnień poruszanych na spotkaniu, znajdą się m.in. te dotyczące zasad współpracy w toku produkcji, wkładów finansowych i rzeczowych, odzyskiwania kosztów i podziału zysków, podlegania pod VAT, form organizacyjnych działalności a podatków dochodowych, produkcji filmowej w ewidencji czy prawa bilansowego w koprodukcji filmowej.

Formuła spotkania ma na celu identyfikację konsekwencji podatkowych wynikających z tego, co zapisujemy w umowach, a więc przewiduje przeplatanie się zagadnień prawnych i podatkowych wskazując na zależności oraz relacje między nimi.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres biuro@kipa.pllub faksem na nr 22 840 59 01. Decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem KIPA  pod numerem telefonu: 22 840 59 01.
Termin nadsyłania formularzy upływa: 29 października 2012 roku.

Koszt uczestnictwa pokrywa dwudniowe szkolenie, materiały dla uczestników, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Spotkanie jest współfinansowane przez PISF i Media Desk Polska.

DO POBRANIA:

Prawo i pieniądze – formularz zgłoszeniowy dla członków KIPA
Prawo i pieniądze – formularz zgłoszeniowy dla firm i osób spoza KIPA

KIPA