22.10.2018

Śniadanie biznesowe – Jak pozyskać środki z UE Horyzont 2020 dla firm

30 października w siedzibie KIPA przy ul. Chełmskiej 21/28c w godzinach 11:00 – 12:30 odbędzie się śniadanie biznesowe, będące częścią projektu Akcelerator 3.0.

Śniadanie dotyczyć będzie możliwości udziału firm z branży audiowizualnej w programach i projektach międzynarodowych dofinansowanych ze środków Horyzont 2020. W ramach spotkania omawiane będą źródła dofinansowania innowacji w ramach konkursów  indywidualnych dla MSP (Instrument MSP), finansowania kaskadowego (możliwość pozyskania finansowania w ramach obecnie realizowanych projektów UE) oraz projektów konsorcjalnych – tworzonych przez partnerów z różnych krajów w wybranych obszarach. Śniadanie będzie miało charakter praktyczny i ukierunkowane zostanie na przekazanie konkretnych wskazówek, jak z sukcesem przygotowywać wnioski aplikacyjne do przyszłych i obecnie otwartych konkursów. Śniadanie poprowadzi Pani Marta Krutel.

Spotkanie jest bezpłatne. Zgłoszenia należy wysyłać do poniedziałku 29.10.2018 na adres biuro@kipa.pl w temacie wpisując „Śniadanie biznesowe”.

 

MARTA KRUTEL

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych  Uniwersytetu Warszawskiego,  oraz  studiów podyplomowych na New York University – International Business and Finance w Nowym Jorku. Jest Koordynatorem Obszaru Innowacje w polskim przemyśle w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Specjalizuje się w obszarach związanych z innowacyjnością, zarządzaniem międzynarodowymi projektami innowacyjnymi i badawczymi, współpracą nauki  z biznesem oraz współpracą międzynarodową. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z przemysłem, w aplikowaniu, realizacji i metodologii zarządzania międzynarodowymi  projektami badawczo – innowacyjnymi skupiającymi kilkunastu  partnerów  z UE oraz krajów stowarzyszonych,  w programach Komisji Europejskiej: Horyzont 2020, 7 Program Ramowy, COSME,  ESA.

Śniadanie biznesowe jest częścią programu Akcelerator 3.0. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

KIPA