05.12.2018

Spotkanie Kreatywne – Producenci i Scenarzyści

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych w partnerstwie z Fundacja Screenplay & Friends, i we współpracy ze StoryLab.pro zapraszają na jednodniowe wydarzenie, którego celem jest wsparcie w budowaniu sieci kontaktów, zacieśnianie profesjonalnych więzi między scenarzystami i producentami, a także edukacja scenarzystów w zakresie prawa i umiejętności prezentacji pomysłów na scenariusz.

Program, zapisy oraz sylwetki prowadzących można znaleźć na stronie wydarzenia:
kreatywne.storylab.pro/?fbclid=IwAR02nCCIGvqp-vQ4t9EcdyIYgJHt_N5JtF6tkzTc-aQoY8ZK8kZjYLTCTH4

 

Wydarzenie jest realizowane w ramach programu Akcelerator 3.0, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu promocji Kultury.

KIPA