22.07.2022

Stanowisko KIPA w sprawie implementacji dyrektywy prawnoautorskiej

W związku z konsultacjami publicznymi projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC 103) dotyczącymi wdrożenia dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (znaną jako „Dyrektywa DSM”) oraz zmiany dyrektywy 96/9/WE i 2001/29/WE – udostępniamy stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych odnoszące się do projektu ustawy.

Przygotowujemy również przewodnik po naszym stanowisku dla członków KIPA, który udostępnimy w przyszłym tygodniu.

STANOWISKO KIPA do pobrania TUTAJ

KIPA