22.11.2018

Szkolenie DZIECI W FILMIE – 6 grudnia

Zapraszamy na  szkolenie  ”DZIECI W FILMIE”  organizowane w ramach cyklu Sprawna Produkcja 2018,  w czwartek 6 grudnia 2018 w godz. 11.00-14.00.                            

   Szkolenie poprowadzą mec. Krzysztof Czyżewski i adw. Maciej Jamiołkowski z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy.

   Przedstawimy problemy związane z zatrudnieniem małoletnich aktorów (w filmie, reklamach), specyfikę umów, kwestie prawne.

  1. Jakie wymogi formalne wynikające z prawa pracy oraz przepisów BHP powinien spełnić każdorazowo producent przed zatrudnieniem małoletniego aktora?
  2. Jak zmienia się umowa z małoletnim aktorem w zależności od jego wieku?
  3. Wizerunek oraz artystyczne wykonanie małoletniego aktora – jak poprawnie uregulować w umowie wykorzystanie wizerunku/artystycznego wykonania dziecka?
  4. Od kogo producent powinien nabywać poszczególne prawa? (rodzic, agent itp.).

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres biuro@kipa.pl, do czwartku 29 listopada, w temacie maila wpisując: SZKOLENIE.  Decyduje kolejność zgłoszeń, o przyjęciu na szkolenie niezwłocznie poinformujemy.

 

KIEDY?

6 grudnia  /czwartek/  godz.11:00 – 14:00

GDZIE?

W siedzibie KIPA, Chełmska 21 bud. 28c

 

Mec. Krzysztof Czyżewski z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy. Wspólnik, adwokat, od kilkunastu lat zajmujący się prawem własności intelektualnej. Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki, IT, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Drugi główny obszar praktyki Krzysztofa Czyżewskiego to prowadzenie sporów sądowych, w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych. Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbiter Komisji Prawa Autorskiego.

KIPA