11.06.2024

Unifrance: Polsko-francuskie spotkanie branżowe

Dzięki inicjatywie Prezes KIPA, Ireny Strzałkowskiej, Unifrance zaprosiło KIPA do współorganizacji polsko-francuskiego spotkania branżowego. W wydarzeniu, które towarzyszyło 15. Przeglądowi Nowego Kina Francuskiego, uczestniczyli producenci filmowi, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, przedstawiciele kin oraz nadawcy telewizyjni z obu krajów. Festiwal ten corocznie prezentuje najnowsze produkcje filmowe z Francji, stanowiąc unikalną okazję do poznania świeżych tytułów.

Spotkanie „The Unifrance French-Polish Meeting” odbyło się 6 czerwca na terenie Ambasady Francuskiej w Warszawie. Przedstawiciele Unifrance, organizacji odpowiedzialnej za promocję francuskiego kina na arenie międzynarodowej, przedstawili aktualne trendy i wyzwania francuskiego rynku kinowego. Uczestnicy omawiali także podobne kwestie dotyczące polskiego rynku, co umożliwiło wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Program wydarzenia obejmował prezentacje i dyskusje na temat polskiego rynku audiowizualnego oraz możliwości współpracy polsko-francuskiej. Tematyka obejmowała dystrybucję kinową w Polsce, prezentację polskiego rynku oraz system produkcji i koprodukcji. Stanisław Zaborowski, Wiceprezes KIPA, przedstawił przegląd rynku telewizyjnego w Polsce.

Spotkanie posłużyło również jako platforma do rozmów o potencjalnych koprodukcjach. Zarówno Unifrance, jak i polscy producenci filmowi wyrazili chęć realizacji wspólnych projektów, które mogłyby korzystać z finansowego wsparcia i zasobów obu krajów. Na zakończenie spotkania uzgodniono dalsze kroki w celu rozwijania i wzmacniania współpracy między francuską a polską branżą filmową. Obie strony wyraziły nadzieję, że takie inicjatywy przyniosą korzyści twórcom filmowym i widzom w obu krajach.

KIPA