14.02.2014

VAT i inne podatki w produkcji audiowizualnej – program i wykładowcy

VAT i inne podatki w produkcji audiowizualnej. Czyli co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać?
14-15 lutego 2014 roku, Serock

Informacje o szkoleniu

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych wraz z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej zapraszają na spotkanie poświęcone zasadom opodatkowania projektów filmowych i działalności  w branży audiowizualnej. Eksperci prawa i prawa podatkowego, specjalizujący się w zakresie rynku produkcji audiowizualnej omówią zmiany podatkowe z 2013 i 2014 roku, które mają bezpośredni wpływ na codzienną działalność rodzimych firm producenckich i twórców.

ZARYS PROGRAMOWY (14-15 lutego 2014 r.)

Dzień 1, piątek

10:30 – 11:00  Rejestracja uczestników oraz kawa powitalna
11:00 -13:30 I. Najważniejsze zmiany w VAT, które weszły w życie w trakcie 2013 r. oraz w 2014 r.

1. Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego
2. Zasady wystawiania faktur
3. Podstawa opodatkowania

12:15 – 12:30  przerwa kawowa

4. Odliczenie podatku naliczonego
5. Stawki podatku w usługach audiowizualnych
5. Prezenty i próbki (wzmianka)

13:30 – 14:45  lunch oraz kwaterowanie do pokoi

14:45 – 18:00  II. VAT w koprodukcji (kazusy, dyskusja)

1.    Wkłady rzeczowe i finansowe
2.    Inwestorzy i koproducenci

16:15 – 16:30  przerwa kawowa

3.    Specyfika różnych modeli koprodukcyjnych

18:00  Zakończenie
18:30  Kolacja

Dzień 2, sobota

10:00 – 13:00   III. Możliwość opodatkowania twórcy jako przedsiębiorcy – możliwości i ryzyka:

1. Na gruncie PIT

11:30 – 11:45  przerwa kawowa

2.    Na gruncie VAT

13:00   Zakończenie spotkania

Szkolenie poprowadzą:

Piotr Karwat – European Counsel i radca prawny w warszawskim biurze Chadbourne & Parke. Jest specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego. Doradza polskim i zagranicznym klientom w sprawach kontroli podatkowej i postępowań podatkowych, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Zajmuje się też planowaniem transakcji pod kątem aspektów podatkowych, włącznie z analizą efektów podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Radców Prawnych. Piotr Karwat jest adiunktem i wykładowcą w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997 – 2005 pełnił funkcję redaktora prowadzącego systematycznie aktualizowanej publikacji „VAT w praktyce”. W 2008 roku został wyróżniony nagrodą „Kryształowe serce” – nagrodą przyznawaną przez Krajową Radę Radców Prawnych za szczególnie aktywny udział w działalności pro publico bono. Jest również autorem licznych artykułów i publikacji poświęconych tematyce prawa podatkowego. Piotr Karwat uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Marcin Grzelecki – Radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w firmie prawniczej LSW. Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradca w zakresie optymalizacji podatkowej. Zajmuje się planowaniem transakcji pod kątem podatkowym, analizowaniem konsekwencji podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw, międzynarodowym planowaniem podatkowym oraz optymalizacją podatkową procesów inwestycyjnych. Aktywnie doradza klientom w zakresie przygotowania i wdrożenia efektywnych i bezpiecznych scenariuszy podatkowych oraz reprezentuje ich zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi, jak i w ramach procesów stanowienia prawa. Ma na swoim koncie szereg przeglądów z zakresu CIT i VAT.

Maciej Kubiak – Adwokat, wspólnik w firmie prawniczej LSW. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa mediów, własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego) i nowych technologii, prawa reklamy, prasowego i konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Doradza przy międzynarodowych koprodukcjach filmowych i realizacji produkcji telewizyjnych, zapewnia klientom kompleksową obsługę wydawnictw muzycznych i książkowych, organizacji koncertów oraz innych imprez kulturalnych i sportowych. Doradza także w projektach związanych z nowymi technologiami, prawem komputerowym oraz komercjalizacją badań naukowych i zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.


Partnerzy projektu:

PISF

LSWChadbourne & Park

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!