18.08.2017

Warsaw Kids Film Forum

Warsaw Kids Film Forum to międzynarodowe forum pitchingowe projektów filmów i seriali dla dzieci, w trakcie którego odbędą się również spotkania i warsztaty dotyczące pracy nad rozwojem scenariusza oraz specyfiki produkcji filmów dla dzieci w Polsce i Europie, prezentacje projektów „work in progres” oraz konsultacje projektów przez script doctorów, dystrybutorów i agentów sprzedaży.

W pitchingu wezmą udział łącznie 20-24 projekty z Polski i Europy, w tym 8 z programu Kino Dzieci.Pro. Warsaw Kids Film Forum odbędzie się w dniach 27-29 września 2017 w Warszawie, w trakcie Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Forum  skierowane jest do branży filmowej i medialnej w Polsce i Europie, ze szczególnym naciskiem na prezentacje projektów z Europy Centralnej, Południowej i krajów bałtyckich. W szczególności zapraszamy: producentów, scenarzystów, reżyserów, dystrybutorów, agentów sprzedaży, instytucje finansujące filmy, a także innych osób zainteresowanych kulturą dla dzieci.
Warsaw Kids Film Forum jest miejscem łączącym branżę filmową zainteresowaną kręceniem dla dzieci z krajów zarówno w obrębie naszego regionu, jak i krajów, gdzie produkcja dla dzieci jest bardzo dobrze rozwinięta.

KIPA