05.09.2017

Warsztaty jednodniowe KIPA Sprawna Produkcja – Umowy dystrybucyjne

Już we wtorek 10 października 2017 w godzinach 10.00 – 15.00, w budynku Golden Floor Plaza, Al.Jerozolimskie 123 A odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów KIPA Sprawna Produkcja.

Szkolenie poprowadzi mec. Krzysztof Czyżewski, adwokat, od kilkunastu lat zajmujący się prawem własności intelektualnej. Świadczy usługi dla wielu podmiotów działających m.in. w obszarach filmu, mediów, reklamy i IT. Jest wykładowcą z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, dóbr osobistych i reklamy. Pełni też funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA.

Temat szkolenia:  UMOWY DYSTRYBUCYJNE. WSPÓŁPRACA PRODUCENTA Z DYSTRYBUTOREM

Współpraca producenta z dystrybutorem, ciekawy ale trudny temat.  Zaczniemy od przygotowania  producenta do spotkania z dystrybutorem. Ustalimy jakich informacji, dokumentów bądź działań może oczekiwać od producenta dystrybutor. Omówimy biznesowe warianty współpracy , sprawdzimy co może znaleźć się na stole negocjacyjnym.

Porozmawiamy o specyfice pracy z dystrybutorem, który jest jednocześnie koproducentem filmu. Zastanowimy się czy producent powinien  angażować się w proces dystrybucji oraz jak zarządzać kosztami P&A i czy warto współfinansować te koszty. Przekonamy się, że pre-sale i MG to nie tylko korzyści. W końcu sprawdzimy jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym dystrybutorem.

Oto szczegółowe tematy do analiz i dyskusji podczas szkolenia:

1. Zanim pójdę do dystrybutora

2. Co dla dystrybutora jest ważne

3. Koproducent dystrybutorem

4. Co i na jak długo przekazać dystrybutorowi?

5. Udział producenta w dystrybucji

6. MG czy nie-MG

7. Zarządzanie P&A kluczem do sukcesu

8.  Nieuczciwy dystrybutor

9.  Co gdy współpraca się nie układa

10. Główne pola sporu w negocjacjach producenta z dystrybutorem

Chętnych prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO , który można przesyłać do 5 października 2017 (czwartek) na adres biuro@kipa.pl z dopiskiem „warsztaty”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!