23.11.2022

STANOWISKO KIPA DO DOKUMENTU PROGRAMOWEGO MKIDN

Stanowisko KIPA do dokumentu programowego MKiDN pn. Ramy wsparcia sektorów kultury i kreatywnych w Polsce

21 listopada KIPA przekazała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowisko do dokumentu programowego pn. Ramy wsparcia sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Dokument został przygotowany w związku z przygotowaniem resortu do uruchomienia środków na finansowanie działań w obszarze kultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

W ramach stanowiska za najważniejsze działania Ministerstwa uznaliśmy:

1. mechanizmy poprawiające płynność przedsiębiorców funkcjonujących w ramach sektorów kultury i kreatywnych, w tym:

  • udrożnienie dostępności kredytów i pożyczek operacyjnych,
  • konieczność dostosowania przepisów ustawy o zachętach do potrzeb płynnościowych projektów,
  • wdrożenie instrumentów przewidzianych przez Dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym,
  • usprawnienie procedur w PISF, tak aby środki przyznane na finansowanie projektu stały się środkami bardziej dostępnymi dla producentów,

2. wprowadzenie rozwiązań pobudzających inwestycje w rynek audiowizualny:

  • ulgi podatkowe dla największych produkcji audiowizualnych,
  • wykorzystanie mechanizmów związanych z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych,
  • obowiązek reinwestycji bezpośrednich platform OTT,
  • wdrożenie w Polsce mechanizmów przewidzianych przez unijny program Media Invest.

3. regularne badania rynku audiowizualnego,

4. działania w obszarze transformacji ekologicznej sektora audiowizualnego,

5. rozwiązania wzmacniające promocję polskich treści, talentów, producentów na rynkach globalnych oraz nawiązywanie relacji biznesowych w układzie globalnym.

Z treścią stanowiska KIPA można zapoznać się TUTAJ.

 

KIPA