07.03.2019

Akcelerator 3.0 – nowa edycja szkoleń w roku 2019

Miło jest nam poinformować, że dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontynuujemy szkolenia w ramach 3-letniego projektu Akcelerator 3.0 – interdyscyplinarna platforma wymiany wiedzy, sieci kontaktów i dobrych praktyk w sektorze kreatywnym.

Projekt przeznaczony jest dla producentów, kierowników produkcji i twórców aktywnie działających w branży audiowizualnej oraz dla osób dla których tematyka produkcji filmowej nie jest obca, chcących podnieść swoje kompetencje.

Udział w Akceleratorze 3.0 umożliwia pogłębienie wiedzy z zakresu biznesu, prawa autorskiego, produkcji i kwestii księgowo-prawnych oraz zdobycie bezcennych kontaktów branżowych, a także tzw. umiejętności miękkich. Pomocą służyć będą eksperci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem na rynku krajowym i międzynarodowym.

Akcelerator 3.0 zapewnia uczestnikom kompleksowe wsparcie w ramach cyklu spotkań:

  • Śniadania biznesowe
  • Lunch prawny /konsultacje prawne
  • Lunch scenariuszowy
  • Konsultacje indywidualne /coachingowe, scenariuszowe lub producenckie
  • Kobiety w filmie
  • Spotkania branżowe

O poszczególnych naborach będziemy informować na bieżąco.

Wydarzenia dzięki dofinansowaniu są bezpłatne lub dostępne na preferencyjnych warunkach. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Już dziś serdecznie zapraszamy na pierwsze konsultacje indywidualne z coachem Dorotą Piekarczyk (75 zł netto + 23% VAT/ godzinę), obejmujące zagadnienia z zakresu m.in. autoprezentacji i negocjacji oraz na Lunch prawny z Krzysztofem Czyżewskim (75 zł netto = 23% VAT/ 20 min). Konsultacje producenckie w zależności od tematyki problemu prowadzić będą doświadczeni eksperci z branży audiowizualnej. Wystarczy wysłać odpowiedni formularz.

do pobrania formularz – Konsultacje indywidualne

do pobrania formularz – Konsultacje prawne

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

 

KIPA