Akcelerator 3.0

Projekt 3 letni. Interdyscyplinarna platforma wymiany wiedzy, sieci kontaktów i dobrych praktyk w sektorze kreatywnym. Przeznaczona dla producentów, kierowników produkcji, twórców aktywnie działających w branży audiowizualnej lub dla tych dla których tematyka produkcji filmowej nie jest obca, chcących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie. Służąca pogłębianiu wiedzy z zakresu biznesu, prawa autorskiego, produkcji i kwestii księgowo-prawnych oraz pozwalająca zdobyć kontakty branżowe. Pomocą służą eksperci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem na rynku krajowym i międzynarodowym.

Akcelerator 3.0 zapewnia uczestnikom kompleksowe wsparcie w ramach cyklu comiesięcznych spotkań:

czytaj więcej…

Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora AV – 2 edycje 2017/2018

Projekt roczny, II edycja. Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora AV  to projekt oparty na zasadzie mentoringu, partnerskich relacji i pracy zespołowej. To pierwszy w Polsce akcelerator w branży kreatywnej o charakterze ogólnopolskim, z pogranicza kultury i biznesu, umożliwiający interdyscyplinarny transfer wiedzy oraz stymulację rozwoju projektów i firm, w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku. Celem inicjatywy jest wielopłaszczyznowe wsparcie dla młodych przedsiębiorców z sektora kreatywnego na początku ich zawodowej kariery. Dzięki wielostronnemu merytorycznemu i metodycznemu wsparciu uczestników, indywidualnym konsultacjom i mentoringowi Zarządu KIPA, młodzi przedsiębiorcy nie tylko uzupełnią swoją dotychczasową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej produkcji filmowej, lecz przede wszystkim nabędą nowych kompetencji z zakresu m.in. biznesu, prawa i podatków, co realnie wpłynie na ich dalszy rozwój zawodowy.

Program przeznaczony jest dla niezależnych przedsiębiorców do 35-ego roku życia związanych z branżą kreatywną lub absolwentów i studentów V roku szkół artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą lub planują założenie swojej firmy. Uczestnikami mogą zostać również osoby bez doświadczeń zawodowych, pragnące rozwijać swój projekt lub biznes w zakresie branży AV.

edycja II na rok 2018 – czytaj więcej…

wejdź na stronę projektu…

 

Partnerzy

KIPA