EN Language


About Us

The Polish Producers Alliance (KIPA) was established more than 20 years ago and is one of the largest independent business organizations, boasting over 170 member entities. Among these entities are production companies specializing in film, television, and advertising, as well as film schools and regional film funds (RFF). Since its inception in 2000, KIPA has played a crucial role in the development of the Polish audiovisual industry. The primary goal of KIPA is to represent the economic interests of its members, particularly before the government and key players in the audiovisual market. The chamber facilitates the integration of producers, serving as a platform for the exchange of experiences and collaboration. Additionally, it disseminates information about current legislative amendments, including those related to taxation, and highlights the most significant events in the industry. KIPA provides access to legal services offered by leading practitioners specializing in audiovisual sector issues. It also shapes and popularizes the principles of professional ethics. Moreover, the alliance organizes training sessions and workshops for professionals and promotes the work of its members.

Our mission

 • Like other chambers of commerce or business organizations worldwide, the Polish Producers Alliance (KIPA) builds, integrates, and connects the community of producers to create better business conditions. Hence, KIPA's primary goal is to support its affiliated entities by offering services that can promote their businesses, especially by protecting economic interests in the audiovisual sector, in line with KIPA's motto: Together we create a strong industry.

 • Mission

  Protection and safeguarding the interests of audiovisual producers. Providing the highest quality expert services to support the film and television industry, aiming to enhance the competitiveness and innovation of companies. Representing Chamber members in economic, legislative, and legal matters. Creating and continually modernizing a platform for cooperation and professionalization among producers in Poland and abroad. Supporting activities and ensuring equal opportunities in the market for young producers and creators.

 • Vision

  KIPA is the only chamber of commerce for the audiovisual market in Poland, recognized and respected by the international community of producers and industry partners. Our goal is to faithfully represent the interests of the audiovisual and production markets at all levels of the Polish economy, while also creating new prospects for sustainable economic development, particularly in the sector of micro, small, and medium-sized enterprises.

KIPA was established in November 2000, with a mission to represent the economic interests of its affiliated entities, particularly focusing on the economic and legal concerns of the producers’ community. It operates under the framework of the Act of May 30, 1989, on chambers of commerce and stands as the sole local government organization within the audiovisual market. Currently, it unites over 170 entities, including Polish production companies specializing in feature films, television films, documentaries, animations, and advertising films. Additionally, it actively supports the endeavors of Polish film schools and Regional Film Funds (RFF).

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO KIPA

WIARYGODNOŚĆ Członkowie KIPA, jedynej izby gospodarczej rynku audiowizualnego w Polsce, są pożądanymi partnerami w branży. Przystępując do KIPA, zwiększasz wiarygodność swojej firmy. LEGISLACJA Reprezentujemy naszych członków wobec administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Prowadzimy konsultacje nad projektami ustaw. Walczymy o ekonomiczne i prawne interesy środowiska. BIZNES Negocjujemy z dużymi graczami rynkowymi. Rozwijamy współpracę między sektorem biznesu, a rynkiem audiowizualnym. Organizujemy spotkania z liderami w branży, pomagamy budować sieć kontaktów. INTEGRACJA Wymieniamy się doświadczeniami m.in. w ramach działalności: sekcji Producentów Filmów Fabularnych, Dokumentalnych, Animowanych, Telewizyjnych, Regionalnych Funduszy Filmowych, Młodych Producentów i Szkół Filmowych. PROFESJONALIZACJA Organizujemy specjalistyczne wydarzenia dla przedstawicieli branży: szkolenia prawne, finansowe, księgowe, konferencje i seminaria. Uczestniczymy w międzynarodowych forach producenckich. REFERENCJE Udzielamy zaświadczeń o członkostwie. Możesz umieszczać logo KIPA w materiałach firmowych z adnotacją „firma zrzeszona w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych” i powoływać się na fakt przynależności w kontaktach z partnerami gospodarczymi. BIB – BIULETYN INFORMACJI BRANŻOWYCH Dostarczamy informacji o zmianach legislacyjnych, finansowych i podatkowych. Dajemy dostęp do opinii prawnych, analiz, raportów, materiałów szkoleniowych i publikacji KIPA. PROMOCJA Prezentujemy firmy członkowskie na stronie www.kipa.pl oraz w katalogach i publikacjach KIPA. Informacja o Twojej firmie dociera do potencjalnych partnerów biznesowych, także za granicą. RABATY Udzielamy zniżek na konsultacje z prawnikami – praktykami specjalizującymi się w dziedzinie filmu. Gwarantujemy niższe opłaty za udział w szkoleniach organizowanych przez KIPA. Zapewniamy rabaty przy wpisie do Rejestru Utworów Audiowizualnych. Umożliwiamy także korzystanie z sali konferencyjnej mieszczącej się w siedzibie KIPA.

AUTORSKIE PROJEKTY I INICJATYWY KIPA

REJESTR UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH KIPA prowadzi Rejestr Utworów, w którym obecnie zarejestrowanych jest kilkaset projektów. Stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do Rejestru Utworów stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru. PUBLIKACJE „Sztuka koprodukcji” została opublikowana w 2010r., dzięki nieocenionej pomocy autorów – Charlotte Appelgren i Per Neumann. Ma ona na celu pomóc producentom i wszystkim związanym z przemysłem filmowym w zbadaniu możliwości i zagrożeń związanych z koprodukcją. W książce znajduje się analiza różnych pojęć oraz przykłady kluczowych elementów zawartych zazwyczaj w umowach koprodukcyjnych – od istoty doboru odpowiednich partnerów, do podziału przychodów po zakończeniu filmu. Ponadto, książka ta obejmuje także dwanaście studiów przypadku, które dodatkowo ilustrują złożoność koprodukcji. Ostatnią publikacją KIPA jest wydana w 2015 r. książka pt., „O czym warto pamiętać? Istotne elementy umów”. Jest to mini przewodnik po istotnych elementach wybranych umów, które zawierają producenci w swojej codziennej działalności, takich jak: umowy z operatorem obrazu, reżyserem, scenarzystą. POMOC PRAWNA / DORADZTWO PODATKOWE KIPA gwarantuje zniżki na pomoc prawną i doradztwo podatkowe z kancelariami prawno-podatkowymi specjalizującymi się w sektorze audiowizualnym. PROFESJONALIZACJA KIPA od zawsze była aktywnym organizatorem spotkań, warsztatów, konferencji i seminariów skierowanych do profesjonalistów z branży audiowizualnej. Pomagają one w zdobyciu nowych umiejętności, podnoszeniu kwalifikacji, a także pokazują praktyczne ich wykorzystanie w procesie produkcji filmu. Najczęściej pojawiającymi się zagadnieniami są: szkolenia prawne, finansowe (w tym podatkowe), marketing, dystrybucja. NAGRODY KIPA DLA PRODUCENTÓW. Od 2012 r. KIPA przyznaje nagrodę dla najlepszego producenta filmów krótkometrażowych i dokumentalnych podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz od 2014 r. nagrodę za najlepszy debiut producencki podczas Off Camera Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego.

OSIĄGNIĘCIA

W ciągu 20 lat działalności KIPA przyczyniła się m.in. do:

 • Utworzenia funduszu pomocowego “Producenci Pomagają Ekipom” we współpracy z Netflix
 • Uchwalenia ustawy o zachętach finansowych (cash rebate)
 • Uchwalenia ustawy o kinematografii
 • Nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
 • Zawarcia porozumienia z TVP w sprawie zasad współpracy z producentami niezależnymi
 • Zainicjowania ruchu obywatelskiego „Obywatele Kultury” który zawarł Pakt dla Kultury – umowę społeczną z Rządem RP
 • Jednym z głównych postulatów jest sukcesywne zwiększanie wydatków na kulturę do poziomu 1% PKB
 • Stworzenia wzoru kosztorysu filmu fabularnego, co spowodowało uruchomienie kolejnych prac nad kosztorysami filmu dokumentalnego, koprodukcji międzynarodowych i animacji
 • Ujednolicenia wzorów wniosków o dofinansowanie do regionalnych funduszy filmowych, wynegocjowano terminy bardziej sprzyjające warunkom produkcji
 • Włączenia w grono zrzeszonych firm producenckich, które w ciągu ostatnich lat są na liście najczęstszych beneficjentów PISF osiągających prestiżowe nagrody filmowe tj. pierwszy Oskar dla polskiego producenta

Partnerzy

KIPA