EN Language


RODO

Szanowni  Państwo,

w związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO) Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Warszawa, ul. Chełmska 21 bud. 28c  (KIPA)  informuje, że:

KIPA przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z potwierdzonym przez Państwa członkostwem w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych.

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych a dane te są przetwarzane przez  Administratora na potrzeby newslettera i realizacji działań statutowych (szkolenia, konferencje).

 

KIPA, jako administrator danych osobowych informuje, że:

  1. przetwarzane przez KIPA dane osobowe członków Izby pochodzą od osób, których dane te dotyczą;
  2. podanie danych jest dobrowolne, żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera oraz informacji o szkoleniach i konferencjach;
  3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Kierownika Administracji Biura KIPA Doroty Majewskiej, mailowo (dorota.majewska@kipa.pl) lub tel. (22 840 59 01);

Pani/Pana dane osobowe:

  1. przekazane dotychczas KIPA są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO;
  2. nie są przetwarzane w celach handlowych ani marketingowych;
  3. będą przechowywane przez okres członkostwa w KIPA;
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani marketingowego, ani też w celu dokonywania jakichkolwiek pomiarów;
  5. nie są przekazywane do administrowania innym podmiotom;
  6. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących  Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia;
  7. w razie uznania, że przetwarzanie przez KIPA dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza  przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Partnerzy

KIPA