EN Language

11.06.2018

Komunikat o rozstrzygnięciu XII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego – 2018

Komunikat o rozstrzygnięciu

XII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego (2018)

Komisja Konkursowa, która zebrała się 8 czerwca 2018 roku w składzie: Jarosław Perduta (Odra-Film, przewodniczący komisji), Rafał Bubnicki (Odra-Film, zastępca dyrektora ds. produkcji filmowej), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski Wrocławia) rozstrzygnęła XII edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą  1 030 000 zł, na którą złożyły się środki z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł), Urzędu Miejskiego Wrocławia (500 000 zł) oraz wpływów z filmów dofinansowanych w poprzednich edycjach konkursu, których koproducentem była Odra-Film (30 000 zł).

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

Filmy fabularne:

  1. Bailout, Folks!, reż. Marek Lechki (Telemark) – 360 000 zł
  2. Sługi wojny, reż. Mariusz Gawryś (Prasa i Film) – 300 000 zł
  3. Mydło, reż. Małgorzata Imielska (Naima Film) – 200 000 zł

Filmy dokumentalne:

  1. Hand made, reż. Krzysztof Kunert (Rokam Media) – 80 000 zł

Filmy animowane:

  1. Skafander Klingerta, reż. Artur Wyrzykowski (Artcore) – 90 000 zł 

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Na XII Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 20 projektów: 13 filmów fabularnych, 5 filmów dokumentalnych i 2 filmy animowane, w tym 2 projekty zakwalifikowane do III etapu w XI Konkursie (2017), które nie otrzymały dofinansowania w ubiegłym roku i zgodnie z regulaminem, mogły się o nie ubiegać w XII Konkursie. Na etapie oceny formalnej wniosków 1 projekt został odrzuconych ze względów formalnych. Na etapie oceny eksperckiej 4 projekty nie otrzymały minimum kwalifikacyjnego. Na różnych etapach 4 wnioski zostały wycofane przez producentów. Do III etapu XII Konkursu zostało zakwalifikowanych łącznie 11 projektów: 6 filmów fabularnych, 3 filmów dokumentalnych i 2 filmy animowane. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie 5 515 312,40 .

Pełna treść komunikatu wraz z listą wszystkich filmów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu znajduje się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl i www.odrafilm.pl.

KIPA