EN Language

18.09.2018

Powstaje Polska Gildia Producentów

Z inicjatywy kilkunastu producentów powstaje Polska Gildia Producentów (PGP). Stowarzyszenie będzie zrzeszać osoby fizyczne i stawia sobie za cel rozwój i ochronę polskiej branży filmowej, poprzez inspirowanie i uczestnictwo w działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na kształt polskiego przemysłu filmowego. Dodatkowo PGP ma na celu promocję profesjonalnego, pozytywnego i uczciwego wizerunku producenta oraz integrację polskiego środowiska producentów filmowych. Członkowie Gildii w realizacji swoich działań będą aktywnie współpracować z istniejącymi organizacjami branżowymi i stowarzyszeniami twórczymi. Informacje o zasadach przystępowania do Gildii zostaną ogłoszone w osobnym komunikacie.

Członkami założycielami Stowarzyszenia PGP są: Leszek Bodzak, Małgorzata Domin, Radosław Drabik, Agnieszka Dziedzic, Łukasz Dzięcioł, Ewelina Gordziejuk, Dawid Janicki, Magdalena Kamińska, Maciej Kubicki, Jan Kwieciński, Wojciech Leszczyński, Izabela Łopuch, Agata Szymańska, Joanna Szymańska, Klaudia Śmieja, Mariusz Włodarski.

KIPA