Centrum Kultury w Gdyni

Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia
tel. +48 (58) 664 73 77
fax: +48 (58) 664 73 77
e-mail: biuro@ckgdynia.pl
http://www.ckgdynia.pl

Centrum Kultury w Gdyni jest samorządową instytucją kultury powołaną do życia w roku 2004. Finansowane jest z budżetu miasta Gdynia i zajmuje się organizacją lub współorganizacją działań kulturalnych w mieście, takich jak koncerty, festiwale, przeglądy, warsztaty, wydawanie publikacji. We współpracy z Wydziałem Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta w Gdyni oraz z wieloma innymi partnerami w Centrum odbywają się m.in. Ogólnopolski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowo-Bluesowych, Gdynia Blues Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Pomorskie Warsztaty Filmowe, Piknik Naukowy, Koncerty Muzyki Promenadowej, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Gdyńska Scena Kabaretowa, Teatrzyk Bezwstydny.

Od 2008 roku Centrum Kultury w Gdyni prowadzi Gdyński Fundusz Filmowy, którego zadaniem jest wspieranie produkcji filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych, popularyzujących wizerunek miasta Gdyni w aspekcie współczesnym, historycznym i marynistycznym, jego walory krajobrazowe oraz filmów, które mogą wywrzeć korzystny wpływ na ekonomikę rynku lokalnego. Celem Gdyńskiego Funduszu Filmowego jest popularyzowanie i upowszechnianie kultury filmowej oraz stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej w zakresie kinematografii na etapie produkcji, rozpowszechniania, dystrybucji, jak również promocji filmów.

Najważniejsi współpracujący twórcy:

  • Antoni Krauze
  • Andrzej Mańkowski
  • Wojciech Pacyna
  • Sławomir Witek
  • Mirosław Piepke

Najważniejsze zrealizowane produkcje latach 2009-2011:

  • „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” (2011), reż. Antoni Krauze
  • „Miasto z morza” (2009), reż. Andrzej Kotkowski
  • „Zimowy ojciec” (2011), reż. Johannes Schmid
  • „Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 1939” (2009), reż. Bartosz Paduch
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!