EN Language

Instytucja Filmowa Silesia-Film (Silesia Film)

Instytucja Filmowa "Silesia-Film"
ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice
tel. (32) 206 88 61 (do 63)
fax: (32) 259 83 88
e-mail: info@silesiafilm.com.pl
http://www.silesiafilm.com.pl

Instytucja Filmowa Silesia-Film to specjalistyczna instytucja kultury zajmująca się produkcją i koprodukcją filmową, dystrybucją filmów, prowadzeniem kin artystycznych oraz ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa filmowego.

Instytucja prowadzi Silesia Film Commission oraz zarządza i rozwija Śląski Fundusz Filmowy. Jako jedyny w Europie, obok tradycyjnej drogi konkursowej umożliwia on producentom dofinansowanie filmów ze ścieżki crowdfundingowej. W lutym 2015 roku, jako pierwsza w Polsce powołała do życia Silesian Film Fund for International Co-productions – fundusz dedykowany koprodukcjom międzynarodowym. Dzięki tym narzędziom na terenie Województwa Śląskiego lokowane są filmowe produkcje, przez co Instytucja wpływa na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi dla biznesu. Wspierając filmowców, zapewnia im pomoc organizacyjną i administracyjną podczas przygotowania i realizowania produkcji.

Najważniejszym z wydarzeń organizowanych przez Silesia-Film jest odbywający się od 2010 roku Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN. Łączy on wszystkie aspekty działalności instytucji, wyzwalając synergię między producentami, samorządami lokalnymi oraz regionalnymi komisjami i funduszami filmowymi z całej Europy. To jedyny na świecie festiwal promujący kino, jakie powstaje dzięki wsparciu miast oraz filmowych funduszy regionalnych. Aktywność instytucji związana z produkcją filmów znajduje swoje odbicie również w międzynarodowej sieci współpracy Cine Regio zrzeszającej europejskie regionalne fundusze filmowe, którego Silesia-Film jest członkiem.

Instytucja wspiera dystrybucję filmów nas rynku ogólnopolskim – czyni to samodzielnie oraz we współpracy w partnerstwie publiczno-prywatnym z krajowymi dystrybutorami. Dystrybucja samodzielna dotyczy przede wszystkim filmów dokumentalnych koprodukowanych przez Silesia-Film – pozwala im zaistnieć w kinach na terenie całej Polski, tak zrzeszonych w sieci kin studyjnych i lokalnych, jak i domach kultury posiadających sale kinowe. Dystrybucja prowadzona we współpracy z firmami partnerskimi dotyczy rozpowszechniania wartościowych filmów dla dzieci starszych i młodzieży.

Filmoteka Śląska jest tą częścią instytucji, która jest odpowiedzialna za kinematograficzne dziedzictwo województwa. To największe i jedyne w Polsce regionalne archiwum filmowe. Filmoteka pozyskuje, gromadzi, kataloguje, opracowuje, rekonstruuje i cyfryzuje zbiory. Realizuje współpracę międzynarodową tak w ramach Trójkąta Weimarskiego, Grupy Wyszehradzkiej, jak i Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych, a także animuje międzysektorowe programy edukacyjne w dziedzinie kultury filmowej. Dzięki publikacjom nowopowstałego Wydawnictwa Filmoteki Śląskiej przybliża prace badawcze i popularyzatorskie dedykowane filmowi.

Na terenie województwa Silesia-Film prowadzi sieć kin prezentujących repertuar o walorach społecznych i artystycznych. Są to należące do międzynarodowej sieci Europa Cinemas kina w Katowicach: Kinoteatr Rialto, Kino Światowid, Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej, w Żywcu Kino Janosik oraz w Raciborzu Kino Bałtyk. Wszystkie kina posiadają projektory cyfrowe, umożliwiające korzystanie z najnowszych technologii 4K i 3D. Wyróżnikiem kin na skalę ogólnopolską jest brak reklam emitowanych przed seansami.

KIPA