EN Language

EC1 Łódź – Miasto Kultury

EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi
(Łódź Film Commission)
ul. Tuwima 46
90-021 Łódź
tel. +48 42 600 61 33
lfc@ec1lodz.pl
http://www.lodzfilmcommission.pl

Monika Glowacka – m.glowacka@ec1lodz.pl
strona: www.lodzfilmcommission.pl

Łódzka Komisja Filmowa powstała w 2009 roku jako pierwsza tego typu jednostka w Polsce, będąc  kolejnym, po powstałym dwa lata wcześniej Łódzkim Funduszu Filmowym, krokiem w realizacji  polityki filmowej Miasta Łodzi. Łódź Film Commission zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc producentom filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, a także programów telewizyjnych, spotów reklamowych, wideoklipów, filmów korporacyjnych, gier komputerowych i wszelkich innych form produkcji audiowizualnej. Każdy projekt otrzymuje pełne wsparcie w postaci pomocy w znalezieniu najlepszych miejsc do zdjęć, załatwieniu wszelkich pozwoleń, zgód właścicieli nieruchomości, wydzieleniu części parków, skwerów, przestrzeni miejskiej dla potrzeb ekipy filmowej. Komisja służy wsparciem w kontaktach z kluczowymi dla przygotowania i realizacji filmu podmiotami np. służbami miejskimi, w tym policją, strażą miejską czy lokalnymi mediami.

Łódź Film Commission - kadr z filmu

Łódź Film Commission jest również operatorem Łódzkiego Funduszu Filmowego, z którego producent może pozyskać środki na film fabularny, dokumentalny lub animowany.  Łódzki Fundusz Filmowy powstał w 2007 r. jako pierwszy tego typu fundusz w Polsce. Od 2015 r. funkcjonuje na zasadach koprodukcyjnych. Projekty są oceniane z punktu widzenia walorów artystycznych projektu, potencjału festiwalowo – frekwencyjny, powiązania produkcji z Łodzią i regionem poprzez tematykę, obiekty zdjęciowe, zaangażowanie lokalnych specjalistów i firm z branży oraz ekonomiczno – finansowe warunki realizacji.

Łódź Film Commission jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych (AFCI), sekcji regionalnych funduszy filmowych w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych oraz partnerem Film Commission Poland.

Zasięg:
Łódź, województwo łódzkie

KIPA