Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
tel. (22) 586 42 00
fax: (22) 624 70 01
e-mail: mik@mik.waw.pl
http://www.mik.waw.pl

Mazowiecki Instytut Kultury (do maja 2014 r. jako Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki) powstał w 1999 roku jako instytucja kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego. MIK jest organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych – festiwali, konkursów, koncertów, przeglądów, wystaw oraz projektów interdyscyplinarnych i edukacyjnych. Współpracuje z innymi instytucjami kultury oraz prowadzi działalność wydawniczą.

Od jesieni 2010 roku w ramach MIK (d. MCKiS) działa Mazowiecki Fundusz Filmowy, którego celem jest wspieranie produkcji audiowizualnej poprzez finansowy wkład koprodukcyjny (uzyskany poprzez udział w konkursie) oraz świadczenie usług na rzecz promocji Województwa Mazowieckiego poprzez produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych.

W najbliższym czasie Mazowiecki Instytut Kultury planuje utworzenie regionalnych struktur Film Commission.

MCKiS - kadr z planu filmu Śladami Marii Skłodowskiej-Curie (Filmstorm Productions), fot. I. Rogulski

Realizowane produkcje:

 • pełnometrażowy film fabularny
 • długometrażowy film dokumentalny
 • krótkometrażowy film animowany
 • film edukacyjny
 • internetowy film reklamowy
 • organizacja, produkcja imprez

Najważniejsi współpracujący twórcy:

 • Paweł Łoziński
 • Jan Kidawa-Błoński
 • Witold Giersz
 • Feliks Falk
 • Jacek Petrycki

MCKiS - kadr z planu filmu Nigdy się nie dowiesz (WFDiF), fot. A. Kokowska

Najważniejsze produkcje w 2012 r. (jako Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki):

 • „Nigdy się nie dowiesz”, reż. Jan Kidawa-Błoński
 • „Śladami Marii Skłodowksiej-Curie”, reż. Krzysztof Rogulski
 • „Pałac”, reż. Tomasz Wolski
 • „Stefan Sutkowski – 50 lecie Warszawskiej Opery Kameralnej”, reż. Stanisław Janicki
 • „Ojciec i syn”, reż. Paweł Łoziński, Marcel Łoziński
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!