EN Language

Dolnośląskie Centrum Filmowe

Odra-Film
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław
tel. (71) 79 370 91, fax: (71) 79 400 88
e-mail: sekretariat@odra-film.wroc.pl lub lub odra-film@odra-film.wroc.pl
http://www.odra-film.wroc.pl

Odra-Film jest instytucją kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, która – na podstawie porozumienia samorządów Dolnego Śląska i Wrocławia – prowadzi Dolnośląski Konkurs Filmowy (Regionalny Fundusz Filmowy) oraz Wroclaw Film Commission, a także zajmuje się redystrybucją filmów w swoich kinach na terenie Dolnego Śląska i Województwa Lubuskiego oraz organizuje imprezy filmowe.

Dolnośląski Fundusz Filmowy (pod nazwą Dolnośląski Konkurs Filmowy) działa w strukturze Odry-Film od 2008 roku. Jego fundatorami są samorządy województwa dolnośląskiego i miasta Wrocławia. Celem konkursu jest wyłonienie projektów filmowych: fabularnych, dokumentalnych i animowanych, które związane są z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę i udział w realizacji twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego. Budżet jakim dysponuje konkurs wynosi rocznie ok. 1,6 mln – 2 mln złotych.

W 2014 roku odbyła się 8. edycja konkursu. W dotychczasowych edycjach wkłady koprodukcyjne przyznane zostały 46 filmom (18 fabularnym, 25 dokumentalnym i 3 animowanym) w łącznej kwocie 11 114 344 zł. Najwyższy wkład koprodukcyjny dla jednego filmu wyniósł 1 087 349 zł.

Odra-Film jest koproducentem filmów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie.

Odra-Film - kadr z planu filmu W cieniu konia, fot. Centrala Sp. z o.o.

Wybrane produkcje zrealizowane w ramach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego:

  • „Letnie przesilenie” (2015), reż. Michał Rogalski
  • „Fotograf” (2015), reż. Waldemar Krzystek
  • „Gottland” (2014), reż. Viera Čákanyová, Petr Hátle, Rozálie Kohoutová, Lukáš Kokeš, Radovan Sibrt, Klára Tasovská
  • „W cieniu” (2012), reż. David Ondříček
  • „80 milionów” (2011), reż. Waldemar Krzystek
  • „Daas” (2011), reż. Adrian Panek
  • „Wygrany” (2011), reż. Wiesław Saniewski
  • „Sala samobójców” (2011), reż. Jan Komasa
  • „Afonia i pszczoły” (2009), reż. Jan Jakub Kolski

Wrocław Film Commission powstała w styczniu 2013 roku. Celem jej działania jest zachęcanie filmowców do realizowania filmów w regionie dolnośląskim m. in. poprzez promowanie unikatowych lokacji filmowych oraz wspieranie w kontaktach z miejscowymi samorządami czy właścicielami obiektów. Dotychczas Komisja zaangażowała się w wiele polskich i zagranicznych projektów, w tym film „Bridge of Spies” Stevena Spielberga, do którego część zdjęć zrealizowano we Wrocławiu w listopadzie 2014 roku. Więcej informacji: www.wroclawfilmcommission.pl

Odra-Film - kadr z planu filmu 80 milionów, fot. Jarosław Sosiński

Dodatkowe informacje:

Odra-Film – została założona w 1951 roku, a od 2005 roku funkcjonuje jako instytucja kultury Województwa Dolnośląskiego. Na przestrzeni lat przedmiotem działania Odra-Film było między innymi rozpowszechnianie filmów i upowszechnianie kultury filmowej, eksploatacja sieci kin, budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów kinowych i zaplecza technicznego oraz remonty i produkcja sprzętu kinotechnicznego.

Już na początku lat 90. XX wieku Odra-Film zaangażowała się także w produkcję filmów: współfinansowała „Pamiętnik znaleziony w garbie” (1992), reż. Jan Kidawa-Błoński oraz współpracowała przy produkcji takich filmów jak „Zwolnieni z życia” (1992), reż. Waldemar Krzystek; „Pora na czarownice” (1993), reż. Piotr Łazarkiewicz; „Miasto prywatne” (1994), reż. Jacek Skalski; „Deborah” (1995), reż. Ryszard Brylski; „Szabla od Komendanta” (1995), reż. Jan Jakub Kolski.

Obecnie Odra-Film jest właścicielem 10 kin, a w siedmiu z nich jest również operatorem. Największym i najnowocześniejszym kinem Odry-Film jest czterosalowe Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu.

KIPA