EN Language

Podkarpackie Film Commission

Podkarpackie Film Commission
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
osoba kontaktowa:
Marta Kraus, e-mail: m.kraus@podkarpackiefilm.pl
strona: http://www.podkarpackiefilm.pl

Podkarpacka Komisja Filmowa powstała w 2016 roku z myślą o wszystkich, którzy chcą wykorzystać filmowy potencjał regionu. Jej głównym obszarem działalności jest kompleksowe wspieranie produkcji audiowizualnych – filmów fabularnych, dokumentalnych,  reklamowych, a także programów telewizyjnych. Komisja wspomaga proces produkcyjny na wszystkich jego etapach – od poszukiwania najlepszych lokacji, pomoc przy uzyskiwaniu wszelkich wymaganych zezwoleń, pomoc w dotarciu do specjalistów z branży audiowizualnej na terenie regionu oraz do usług okołoprodukcyjnych. Komisja prowadzi stale aktualizowaną bazę miejsc zdjęciowych oraz lokalnych specjalistów i usługodawców.

Ponadto komisja realizuje projekty edukacyjne, których celem jest rozwój kompetencji młodych twórców i ułatwienie im startu na drodze do tworzenia pierwszych filmów.

W 2016 roku komisja uruchomiła program wsparcia finansowego filmów dokumentujących miejsca, ludzi i wydarzenia związane z regionem pn. Podkarpacka Kronika Filmowa.

Podkarpacka Komisja Filmowa jest również operatorem Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, z którego producent może pozyskać środki na film fabularny, dokumentalny lub animowany.  Środki, funkcjonujące na zasadach wkładów koprodukcyjnych, przyznawane są od 2017 roku w ramach konkursu.

Podkarpacka Komisja Filmowa jest członkiem sekcji regionalnych funduszy filmowych w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych oraz partnerem Film Commission Poland.

Zasięg:
województwo podkarpackie

Fundatorzy:
Komisja działa w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który jest instytucją kultury Województwa Podkarpackiego.

KIPA