EN Language

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy)
ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn
tel. (89) 513 17 50, tel. kom. 501 506 400
e-mail: bogumil.osinski@ceik.eu
strona RFF: http://www.funduszfilmowy.warmia.mazury.pl
osoba kontaktowa: kierownik Regionalnego Biura Filmowego Bogumił Osiński

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy w Olsztynie utworzony został 1 stycznia 2017 r. decyzją marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina. Była to odpowiedź na oczekiwania  środowiska twórców, realizujących na Warmii i Mazurach filmy fabularne, dokumentalne i seriale telewizyjne. To także troska o efekt ekonomiczny województwa, ale również promocja tej pięknej krainy, poprawa jej atrakcyjności wśród turystów i inwestorów-polskich i zagranicznych, producentów filmowych.

Województwo warmińsko-mazurskie wyróżniające się zjawiskowymi plenerami, przyrodą i architekturą dawnych pałaców, obiektów sakralnych, unikatową małomiasteczkową zabudową, to wymarzone miejsce do realizacji filmów. Każdego roku spotkać tu można ekipy filmowców, odnajdujących wymarzone lokacje produkcji filmowych.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, to regionalna pomoc dla przemysłu filmowego, która może funkcjonować w kilku płaszczyznach:

  • dotacji podmiotowej stanowiącej procent kosztów produkcji filmu lub serialu,
  • inwestycji finansowej – dającej prawo do podziału przyszłych przychodów ze sprzedaży biletów do kin (w ramach umowy zawartej z producentem filmu),
  • doradztwa, pomocy w znalezieniu sponsorów, koproducentów, negocjowania warunków umów z lokalnymi przedsiębiorstwami, właścicielami lokali, lokalizacji, prowadzenia dodatkowych castingów,
  • ułatwień administracyjnych, autoryzacji policji,
  • wkładów i świadczeń rzeczowych (obiekty, lokacje, opłaty i pokrywanie kosztów administracyjnych),
  • koordynacji zadań o charakterze technicznym, logistycznym itp.
  • rekomendacji w postaci specjalnego katalogu lokacji, obiektów i plenerów stanowiących potencjalne miejsca do realizacji filmów (w przygotowaniu)

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy funkcjonuje w ramach Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w dziale – Regionalne Biuro Filmowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie treści filmu lub serialu z regionem, a także  lokowanie produkcji na Warmii i Mazurach., co  jest gwarancją wydatkowania środków na tym obszarze oraz zaangażowania miejscowych kadr i sprzętu technicznego.

Jak wynika z doświadczeń działających już RFF, do regionu wraca od 100 do 300% środków pierwotnego dofinansowania. Tu odbywają się pierwsze pokazy filmu, którym towarzyszą specjalne wydarzenia promujące region.  Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji o dotacji jest też związek biograficzny filmu i jego twórców z Warmią i Mazurami. Dotacje otrzymują najlepsze projekty wyłonione przez komisję konkursową, wcześniej rekomendowane przez grono ekspertów.

Pierwszy konkurs został ogłoszony w marcu 2017 r.

KIPA