EN Language

19.06.2018

Walne Zgromadzenie KIPA 2018

Dnia 15 czerwca 2018 r. w sali kina Rejs w Warszawie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

W pierwszej części spotkania w swoim wystąpieniu Maciej Strzembosz, Prezes KIPA podsumował sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu oraz omówił działalność Izby w 2017 roku. Pokrótce przedstawił także plany KIPA na najbliższy rok.

Następnie sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna, której Przewodniczący Włodzimierz Wróblewski nie zgłosił uwag do sprawozdania merytorycznego i finansowego Izby. Następnie Bożena Krakówka poinformowała zgromadzonych, że w roku ubiegłym do Komisji Rozjemczej nie wpłynął żaden wniosek. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostało przez obecnych zatwierdzone większością głosów. W krótkiej prezentacji, Andrzej Gorgoń, Dyrektor Artystyczny Spółdzielni Kreatywnej, zaprezentował nowe logo i stronę KIPA.

W drugiej części Walnego Zgromadzenia Joanna Szymańska, Wiceprzewodnicząca oraz Robert Wieczyński, Przewodniczący RADY PISF omówili politykę RADY oraz wspólnie z Małgorzatą Szczepkowską-Kalembą, Kierownikiem Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych, odpowiadali na pytania zgromadzonych ws. planowanych zmian w Programach Operacyjnych PISF na 2019 rok. W swoim wystąpieniu Jacek Kurski, Prezes TVP, wspólnie z Maciejem Muzyczukiem, Szefem Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej TVP, przedstawił zasady obecnej i przyszłej współpracy producentów zewnętrznych z Telewizją Polską.

Szczegółowy protokół ze zjazdu dostępny będzie dla członków KIPA już wkrótce.

 

KIPA