Sekcja Producentów Filmów Animowanych

28 listopada 2022 ponownie Przewodniczacą Sekcji została wybrana Maria Deskur [Fumi Studio]

Podczas zebrania omówione zostały także planowane do zrealizowania w najbliższym roku najważniejsze projekty sekcji i status prac nad nimi:
– wprowadzenie zawodu „technika animacji filmowej” na oficjalną listę zawodów prowadzoną przez MEiN
– powstanie Branżowego Centrum Umiejętności dla branży filmowej ze specjalizacją animacja filmowa, postprodukcja filmowa i efekty specjalne

Gratulujemy!

Partnerzy

KIPA