Sekcja Producentów Filmów Animowanych

W Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych od 2009 roku działa Sekcja Producentów Filmów Animowanych, która jest częścią Sekcji Producentów Filmów Fabularnych.

W 2013 roku przewodniczącą została Maria Deskur (Fumi Studio)

Członkowie sekcji:

Koło Animacji – założenia programowe i zadania
Koło Animacji to część Sekcji Producentów Filmów Fabularnych. Powstanie Koła Producentow Animacji nastąpiło w wyniku inicjatywy nielicznej grupy producentów zrzeszonych w KIPA specjalizujących się w tym gatunku. Wynikło z uznania specyfiki tego gatunku, nie tylko w aspekcie twórczym i artystycznym, ale przede wszystkim organizacyjno-produkcyjnym i finansowym. Od tego czasu liczba producentów zainteresowanych udziałem w Sekcji wzrosła, co pozwala na bardziej systematyczne działanie. Podstawowym zadaniem Sekcji jest reprezentowanie interesów studiów i producentów animowanych utworów audiowizualnych i stymulowanie rozwoju tego gatunku audiowizualnego w Polsce.

Partnerzy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!