21.03.2012

Kraków 2012: Warsztaty MAIA – wywiad z Graziellą Bildesheim, dyrektorem programowym MAIA Workshops

W serwisie Audoiwizualni.pl prezentujemy wywiad z Graziellą Bildesheim, dyrektorem programowym MAIA Workshops, który został przeprowadzony dla Cineuropa przez Camillo De Marco (20 marca 2012 r.). W tym roku warsztaty MAIA pierwszy raz odbywają się w Polsce, ich współorganizatorem jest KIPA.

Idea MAIA narodziła się w 2006 r., a jej pomysłodawczynią jest założycielka Fabula Film – Graziella Bildesheim. W ostatnich latach przedsięwzięcie to zdobyło międzynarodową renomę edukując ponad 370 uczestników z całego świata. Doskonałym przykładem powodzenia MAIA jest sukces Ines Vasilje, która powiedziała w rozmowie z Cineuropa: „Otrzymałam stypendium, które pozwoliło mi wziąć udział w MAIA i dzięki temu ponieść znacznie niższe koszty niż w przypadku większości dostępnych kursów”. Ines Vasilje ukończyła turyński DAMS, posiada dyplom Rome’s National Film School, dzisiaj pracuje jako niezależny producent i koordynator festiwalu The Ston Kinookus w Chorwacji, we współpracy, z którym został przeprowadzony jeden z warsztatów MAIA w 2010 roku.

Co jest najbardziej interesujące w MAIA? Możliwość dzielenia tej samej pasji z 15 czy 20 równie zaangażowanymi osobami i otrzymania wspaniałej profesjonalnej inspiracji, dzięki wymianie pomysłów i doświadczeń. W 2012 r. MAIA organizuje trzy warsztaty, z których pierwszy odbędzie się w Polsce, dwa kolejne we Włoszech. Warsztaty dedykowane są kolejno: kreatywnym aspektom developmentu, zagadnieniom prawa oraz problemom finansowym rozwoju projektu. Cykl warsztatów zamknie temat roli marketingu oraz strategii dystrybucji jako kolejnego etapu developmentu. W każdym z warsztatów uczestniczyć będzie 20 osób, aktualnie została zamknięta rejestracja na pierwszy z nich. Wśród osób, które zostały zakwalifikowane są producenci oraz ludzie zarządzający projektami filmowymi, absolwenci, profesjonaliści z branży audiowizualnej, kierownicy produkcji, a także producenci wykonawczy.

Rozmowa z Graziellą Bildesheim, dyrektorem programowym MAIA Workshops:

Celem warsztatów jest z jednej strony pogłębienie wiedzy uczestników, a z drugiej umożliwienie im zbudowania sieci kontaktów i poznania przyszłych potencjalnych partnerów i koproducentów…
Wypełniamy pustkę w sektorze w wielu krajach, w których szkoły filmowe nie uczą produkcji filmu, lecz tylko zarządzania planem filmowym. Naszym celem jest dalszy rozwój szczególnie w krajach śródziemnomorskich i wschodniej Europie.

Jaki jest średnio wiek uczestników?
Przyjmujemy zarówno ludzi, którzy ostatnio zakończyli edukację, jak i profesjonalistów, którzy mają doświadczenie zawodowe w innych obszarach np. reklamie, a teraz chcą rozpocząć pracę w branży audiowizualnej i produkcji filmowej.

Jakiej narodowości są uczestnicy?
Nasi studenci przyjeżdżają z różnych miejsc w Europie, a także spoza niej, np. z Gruzji, bo dzięki Narodowemu Centrum Filmowemu, otrzymują dofinansowanie.

Z jakimi krajami współpracujecie?
W 2012 roku trzy warsztaty zostały przygotowane przez Genova Liguria Film Commission. Główni partnerzy to Polski Instytut Sztuki Filmowej, region Lazio, a także Krajowa izba Producentów Audiowizualnych jako producent wykonawczy warsztatu w Polsce oraz Kraków Film Commission i Festiwal Off Plus Camera jako partnerzy projektu.

Czym się kierujecie wybierając wykładowców?
Nasi trenerzy to europejscy profesjonaliści z sektora audiowizualnego. Zawodowo aktywni w obszarze produkcji, dystrybucji oraz na etapie powstawania scenariusza. W tym roku potwierdzili swój udział w MAIA w Polsce (od 16 do 20 kwietnia w Krakowie): Julian Friedmann, Mary Kate O Flanagan, Miguel Machalski, Sam Taylor, Asta Wellejus. Wybierając ekspertów prowadzimy bardzo szczegółową selekcję. Jesteśmy członkami Audiovisual Training Coalition (ATC) i dzielimy się doświadczeniami. Bierzemy także pod uwagę opinie studentów o wykładowcach.

Asta Wellejus, która współpracuje z MAIA 2012, jest byłą szefową Zentropa Interaction w Danii i ekspertem w temacie cross-mediów. Czy zapoznajecie uczestników także z nowoczesnymi platformami dystrybucji, aspektami produkcji itp.
Oczywiście. Student, który zrobił swój film poprzez crown funding po raz pierwszy usłyszał o tej formie finansowania właśnie na warsztatach MAIA.

Czy martwicie się cięciami w sektorze kultury i zmianami w stosunku do polityki europejskiego finansowania tj. ustanowienie długoterminowego programu „Kreatywna Europa” na  rok 2014?
Nie czujemy się zagrożeni. Warsztaty są bardzo ważnym narzędziem pozwalającym stawić czoła sytuacji rynkowej. Mocne podstawy kultury europejskiej gwarantują przyszłość, dalszy rozwój. Właściwie to dzięki kulturze jesteśmy w stanie znaleźć sposób wyjścia z każdego kryzysu, a szczególnie w Europe.

tłumaczenie KIPA, publikacja za zgodą Cineuropa, 2012


The Media Programme, which offers 50% of its support, recognizes it as the first training programme for new producers in Europe. Born in 2006 from an idea had by the founder of Fabula Film, Graziella Bildesheim, MAIA Workshops has in fact consolidated its reputation internationally, with 370 participants in the last few years. A perfect „testimonial” of its success is Ines Vasiljevic, who graduated from Turin’s DAMS and has a diploma from Rome’s National Film School, and today works as a freelance producer and coordinates the Ston Kinookus Festival): „I took part in the MAIA workshop after having won a scholarship which allowed me to enroll at a lower cost, to the contrary of what is the case for most training courses, which are very expensive „, she tells Cineuropa. With Ines’ festival in Croatia, Maia has already done an edition in 2010 and now they are working on coming back in 2012. „The most interesting thing about Maia? The opportunity to share the same passion with 15 or 20 people and to get some great professional inspiration, by exchanging ideas and experiences.

For 2012 MAIA has organised three workshops, hosted in Poland and Italy (see the programme), which respectively tackle the creative aspects of development, the legal and financial aspects of development and finally the importance of marketing and distribution strategies already at the development stage. There are 20 participants to every workshop (registration to the first one is already closed). Their profiles are producers, managers of project development, graduates and professionals of the audiovisual industry, production managers and line producers.

Cineuropa: Obviously the aim is to strengthen expertise at the same time as offering producers a network of people.
Graziella Bildesheim: „We cover the gap there is in this sector in many countries in which film schools don’t teach film production, but only film set management. The aim is to increasingly open up towards the Mediterranean and the East”.

What is the average age of the participants?
„Participants include both young and recently trained people, and older professionals who previously worked on something else, as for example on television adverts, who now want to start working on audiovisual and film production”.

What are the participants’ nationalities?
„They’re from from everywhere in Europe and there are also professionals from outside Europe. For example from Georgia, who, through its National Film Center, has provided the funds for the Georgian student to take part”.

Which are MAIA’s partners in these workshops?
„The three 2012 workshops are promoted by the Genova Liguria Film Commission, and the main partners are the Polish Film Institute and Regione Lazio, as well as the Krakow Film Commission, Off Plus Camera – International Festival of Indipendent Cinema – Krakow, and the KIPA – Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce for the first workshop”.

Who are they and how are the teachers selected?
„They are all European professionals of the audiovisual industry, who are active in the field of production, distribution, script-writing. This year the experts confirmed for the first workshop of April 16-20 on creative aspects are Julian Friedmann, Mary Kate O Flanagan, Miguel Machalski, Sam Taylor, Asta Wellejus. There is a careful selection and constant scouting. We are member of Audiovisual Training Coalition (ATC) and we share experiences. And we also take on board the students’ views on teachers”.

Denmark’s Asta Wellejus, former CEO of Zentropa Interaction, is an expert in cross-media. Do you update the participants on new platforms of distribution, production etc.?
„Of course. A student who made his film through crowd-funding, first heard about this form of funding during a Maia workshop”.

Are you worried about the cuts to culture and the changes to policies on European funding, such as the establishment of the long-term “Creative Europe” programme in 2014?
„No, we don’t feel threatened. Training is essential in order to face the market situation. The very bases of European culture guarantee a future. This won’t disappear. It is precisely through culture that we can find a way out of the crisis, especially in Europe”.

Cineuropa, Camillo De Marco, 20.03.2011

KIPA