Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn
tel. +48 895 131 731
e-mail: sekretariat@ceik.eu
strona WMFF: http://www.funduszfilmowy.warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy działa w strukturze CEiIK w Olsztynie. Powstał w styczniu 2017 roku w odpowiedzi na wieloletnie oczekiwania i starania filmowców często realizujących na Warmii i Mazurach filmy. Decyzję podjął marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

W ciągu lat Samorząd Województwa przeznaczył w drodze konkursów organizowanych przez Fundusz na dofinansowanie produkcji filmowych 2.400.000,-PLN. Dofinansowano 6 filmów fabularnych w tym głośną już „Cichą Noc”, debiut Piotra Domalewskiego, uhonorowany do tej pory 26 nagrodami w kraju i za granicą, 10 dokumentów i 2 animacje. Trzeciego sierpnia br. WMFF ogłosi kolejny, 5 konkurs, w którym rozdysponowane zostanie 700.000,- PLN.

Profil na FB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!