Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn
tel. (89) 513 17 31, 513 17 50
bogumil.osinski@ceik.eu
http://www.funduszfilmowy.warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy działa w strukturze CEiIK w Olsztynie. Powstał w styczniu 2017 roku w odpowiedzi na wieloletnie starania i oczekiwania filmowców realizujących filmy na Warmii i Mazurach. Decyzję o powołaniu Regionalnego Funduszu  podjął marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Od początku istnienia Funduszu  Samorząd Województwa przeznaczył na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych na Warmii i Mazurach 5.200.000 PLN. Dofinansowano 35 projektów – 12 fabularnych (w tym filmy Piotra Domalewskiego, Jerzego Skolimowskiego, Małgorzaty Imielskiej), 20 dokumentalnych (wśród nich produkcje tematycznie nawiązujące do tradycji i historii regionu) i 3 animowane – to efekt 7 Konkursów przeprowadzonych przez Fundusz. Warto podkreślić, że  13 z nich  to debiuty ! Filmy, których koproducentem jest WMFF zebrały 76 nagród krajowych i zagranicznych. Wśród nich nominacja do Oscara 2023 – IO Jerzego Skolimowskiego.                               

Profil na FB

KIPA