26.10.2012

Seminarium dotyczące współpracy autora zdjęć i producenta – 20. Plus Camerimage 2012 w Bydgoszczy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych współorganizuje ze Stowarzyszeniem Twórców Obrazu Filmu Fabularnego, Media Desk Polska oraz Magazynem FilmPRO organizuje 26 listopada br., w ramach jubileuszowego 20. Festiwalu Plus Camerimage 2012 w Bydgoszczy, seminarium pt. „Zwiększenie efektywności produkcji, czyli kreatywna współpraca autora zdjęć i producenta od developmentu po postprodukcję”.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli operatorzy Sławomir Idziak oraz Adam Bajerski, a także przedstawiciele Studia Orka: Marcin Maciejewski i Marcelina Górka. Seminarium z ramienia PSC prowadził będzie Jarosław Szoda.

Celem seminarium jest zwrócenie uwagi na fakt, że kreatywność nie musi kosztować, a ścisła współpraca producenta z autorem zdjęć, poczynając już od etapu developmentu, na postprodukcji kończąc, przynosi korzyści – także finansowe. Będzie to unikalna okazja do wszechstronnego poznania współczesnego warsztatu pracy filmowca pod kątem kreatywnej współpracy twórcy obrazu z producentem, szczególnie przydatna dla producentów, kierowników produkcji, zagranicznych producentów obecnych na festiwalu, operatorów i reżyserów oraz studentów i dziennikarzy.

Przedmiotem seminarium będzie wybór środków technologicznych, m.in. wybór kamery, który determinuje digital workflow,
a w konsekwencji wpływa na finansowe aspekty produkcji. Różne modele pracy (digital workflow) zostaną omówione na podstawie przykładów w odniesieniu do rozmaitych typów produkcji: filmów fabularnych i dokumentalnych, seriali, reklam.

Seminarium rozpocznie się 26 listopada 2012 r. o godzinie 18.30 w sali seminaryjnej Opera Nova w Bydgoszczy. Planowane zakończenie seminarium o 21.30 po czym zapraszamyna część nieformalną, która będzie okazją do bezpośrednich kontaktów z filmowcami, producentami zagranicznymi goszczącymi na festiwalu.

Na Festival Camerimage od lat przyjeżdżają nie tylko operatorzy i inni specjaliści w dziedzinie obrazu filmowego, ale także uznani producenci z całego świata. Przyjeżdżają z zamiarem poznania polskiej branży producenckiej, nawiązania kontaktów, podjęcia rozmów o możliwościach wspólnych projektów. Dotychczas nie mieli ku temu wielu okazji. Mamy nadzieję, że w tym roku także polscy producenci zechcą skorzystać z bogatej oferty festiwalowej oraz możliwości nawiązania interesujących kontaktów.

Informacje o akredytacji festiwalowej: www.pluscamerimage.pl

KIPA uczestniczy w organizacji seminarium w ramach prowadzonego cyklu warsztatów dla producentów, współfinansowanego przez PISF.

KIPA