Sekcja Regionalnych Funduszy Filmowych

Podczas spotkania Sekcji Regionalnych Funduszy Filmowych, która odbyła się pod koniec kwietnia 2014 r., został wybrany nowy Zarząd Sekcji.

Przewodniczący sekcji:

Rafał Bubnicki (Dolnośląski Fundusz Filmowy)

Wiceprzewodniczący sekcji:

Monika Głowacka (Łódź Film Commission, Łódzki Fundusz Filmowy)
Patrycja Młynarska (Silesia Film Commission, Śląski Fundusz Filmowy)

Członkowie sekcji:

Krakowskie Biuro Festiwalowe
Silesia-Film
Odra-Film
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Centrum Kultury w Gdyni

Sekcja RFF – założenia programowe
Z początkiem stycznia 2011 roku powołana została nowa sekcja w ramach Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych – Sekcja Regionalnych Funduszy Filmowych. Przewodniczącym Sekcji został Rafał Orlicki, wicedyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, a zarazem szef Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie i Krakow Film Commission. Na zastępcę przewodniczącego został wybrany Leszek Kopeć, przewodniczący komisji konkursowej Gdyńskiego Funduszu Filmowego.

Partnerzy