Sekcja Regionalnych Funduszy Filmowych

Podczas spotkania Sekcji Regionalnych Funduszy Filmowych, która odbyła się pod koniec kwietnia 2014 r., został wybrany nowy Zarząd Sekcji.

Przewodniczący sekcji:

Rafał Bubnicki (Dolnośląski Fundusz Filmowy)

Wiceprzewodniczący sekcji:

Monika Głowacka (Łódź Film Commission, Łódzki Fundusz Filmowy)
Patrycja Młynarska (Silesia Film Commission, Śląski Fundusz Filmowy)

Członkowie sekcji:

  1. Silesia-Film
  2. Krakowskie Biuro Festiwalowe
  3. Odra-Film
  4. Mazowiecki Instytut Kultury
  5. Centrum Kultury w Gdyni
  6. Poznań Film Commission
  7. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”
  8. Łódź Film Commission
  9. Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy
  10. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy

 

Sekcja RFF – historia
Z początkiem stycznia 2011 roku powołana została nowa sekcja w ramach Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych – Sekcja Regionalnych Funduszy Filmowych. Przewodniczącym Sekcji został Rafał Orlicki, wicedyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, a zarazem szef Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie i Krakow Film Commission. Na zastępcę przewodniczącego został wybrany Leszek Kopeć, przewodniczący komisji konkursowej Gdyńskiego Funduszu Filmowego.

Partnerzy