Sekcja Regionalnych Funduszy Filmowych

W dniu 15.12.2021 odbyły się wybory do prezydium sekcji Regionalnych Funduszy Filmowych KIPA. Przewodniczącą na kolejne 3 lata została ponownie: Monika Głowacka (Łódź Film Commission, Łódzki Fundusz Filmowy), wiceprzewodniczącymi: Patrycja Młynarczyk (Silesia Film Commission, Śląski Fundusz Filmowy) i Marta Kraus (Podkarpacki Fundusz Filmowy).

Członkowie sekcji:

  1. Silesia-Film
  2. Krakowskie Biuro Festiwalowe
  3. Dolnośląskie Centrum Filmowe
  4. Mazowiecki Instytut Kultury
  5. Poznań Film Commission
  6. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”
  7. EC1 Łódź Miasto Kultury (Łódz Film Commission)
  8. Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy
  9. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy
  10. Lubelski Fundusz Filmowy


PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH I WARUNKACH APLIKOWANIA DO RRFów – TABELA

Z myślą o producentach przedstawiciele RFF-ów przygotowali tabelę zawierającą podstawowe informacje dotyczące zasad i warunków aplikowania do regionalnych funduszy filmowych. Zestawienie ma na celu ułatwienie pracy i szybsze rozeznanie się w różnicach, jakie występują pomiędzy poszczególnymi RFFami.
TABELA TUTAJ


SEKCJA RFF – historia

Z początkiem stycznia 2011 roku powołana została nowa sekcja w ramach Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych – Sekcja Regionalnych Funduszy Filmowych. Przewodniczącym Sekcji został Rafał Orlicki, wicedyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, a zarazem szef Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie i Krakow Film Commission. Na zastępcę przewodniczącego został wybrany Leszek Kopeć, przewodniczący komisji konkursowej Gdyńskiego Funduszu Filmowego.

Po trzech latach działalności tj. w kwietniu 2014 Sekcja wybrała nowego Przewodniczącego. Został nim Rafał Bubnicki z Dolnośląskiego Funduszu Filmowego. Nastąpiła zmiana także Wiceprzewodniczących. Funkcje te objęły Monika Głowacka z Łódzkiego Funduszu Filmowego i Patrycja Młynarczyk ze Śląskiego Funduszu Filmowego.

W 2018 przewodniczacą została Monika Glowacka (Łódzki Fundusz Filmowy), wiceprzewodniczącą Patrycja Młynarczyk (Śląski Fundusz Filmowy).

Partnerzy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!