Sekcja Regionalnych Funduszy Filmowych

15-lecie Regionalnych Funduszy Filmowych. W 2023 roku regionalne fundusze filmowe obchodzą 15-lecie swojej działalności. Pierwszy z nich – Łódzki Fundusz Filmowy – został powołany przez Miasto Łódź w 2007 roku, najmłodszy – Gdański, zainicjował swoją działalność w 2022 roku. Dziesięć funkcjonujących obecnie funduszy znajduje się w strukturach samorządowych instytucji kultury lub urzędów na terenie całego kraju. Obok Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są jednym z najważniejszych źródeł publicznego wsparcia produkcji audiowizualnych, odgrywając tym samym istotną rolę w rozwoju krajowej kinematografii oraz kształtowaniu i umacnianiu sektora kultury. Więcej informacji nt. działalności RRFów w Polsce znajdziesz w BROSZURZE.

Z myślą o producentach przedstawiciele RFF-ów przygotowali TABELĘ zawierającą podstawowe informacje dotyczące zasad i warunków aplikowania do regionalnych funduszy filmowych. Zestawienie ma na celu ułatwienie pracy i szybsze rozeznanie się w różnicach, jakie występują pomiędzy poszczególnymi RFF-ami.

SKŁAD SEKCJI:


Monika Głowacka [Łódź Film Commission, Łódzki Fundusz Filmowy] – PRZEWODNICZĄCA


Patrycja Młynarczyk [Silesia Film Commission, Śląski Fundusz Filmowy] – WICEPRZEWODNICZĄCA


Marta Kraus [Podkarpacki Fundusz Filmowy] – WICEPRZEWODNICZĄCA

CZŁONKOWIE SEKCJI:

 

Partnerzy

KIPA